عضویت / ورود
ژانویه 19, 2020

کاربردهایIIOT در نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی‌های فیزیکی

نوامبر 14, 2018

تأثیرIIOT بر روی پیاده‌سازیCBM-قسمت ۲

 قسمت اول مبحث تأثیراینترنت اشیا صنعتی (IIOT) بر روی پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) را می توانید […]
نوامبر 14, 2018

تأثیرIIOT بر روی پیاده‌سازیCBM-قسمت ۱

نوامبر 13, 2018

اینترنت چیزهای(اشیا) صنعتی-IIOT

اینترنت چیزهای صنعتی یا اینترنت اشیا صنعتی (IIoT) زیرمجموعه‌ای از مفهوم اینترنت اشیا (IoT) است.اینترنت اشیا IoT یک شبکه از […]
×