عضویت / ورود
نوامبر 14, 2018

تأثیرIIOT بر روی پیاده‌سازیCBM-قسمت ۲

 قسمت اول مبحث تأثیراینترنت اشیا صنعتی (IIOT) بر روی پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) را می توانید […]
نوامبر 14, 2018

تأثیرIIOT بر روی پیاده‌سازیCBM-قسمت ۱

آگوست 6, 2018

چک لیست پایش وضعیت تجهیزات

نگهداری و تعمیرات مبتنی برپایش وضعیت(CBM) یا پایش وضعیت(CM) فرآیندی است برای نظارت بر پارامترهای شرایط در ماشین‌آلات مانند ارتعاش، […]
ژوئن 21, 2018
Condition monitoring

۱۰ قانون پایش وضعیت تجهیزات

پایش وضعیت تجهیزات(Condition monitoring) پایش وضعیت تجهیزات(Condition monitoring)روش معمولی پیشگیری از شکست تجهیزات بحرانی و به حداکثر رساندن آپتایم(uptime) است، […]
×