عضویت / ورود
دسامبر 11, 2018

۱۰دلیل اصلی افزایش سطح موجودی قطعات یدکی و مواد-قسمت دوم

  همان‌طور که در قسمت اول شرح مختصری از۵مورد از دلایل افزایش سطح موجودی قطعات یدکی و مواد را مطرح […]
دسامبر 11, 2018

۱۰دلیل اصلی افزایش سطح موجودی قطعات یدکی و مواد-قسمت اول

چرا ممکن است برخی سازمان‌ها بیش از نیاز واقعی موجودی قطعات یدکی و مواد نگهداری کنند؟ زمانی که انبارهای قطعات […]
نوامبر 8, 2018

چک‌لیست بهبود کنترل موجودی انبار قطعات یدکی

مدیریت و کنترل موجودی قطعات یدکی تقریباً برای اکثر صنایع و سازمان‌های تجهیز محور ضروری است. همان‌طور که یک فروشگاه […]
آگوست 7, 2018

چک‌لیست رویه‌های انبارداری و کنترل موجودی قطعات یدکی

یکی از ارکان مدیریت بهینه و پایداری تجهیزات در طول چرخه عمرشان، مبحث مدیریت و کنترل موجودی قطعات یدکی است […]
فوریه 2, 2018

انبار قطعات یدکی

مدیریت انبار  قطعات یدکی انبار قطعات یدکی یکی از ارکان مدیریت دارایی فیزیکی و ایجاد آن از زیرفرایندهای کلیدی مدیریت […]
×