عضویت / ورود
نوامبر 15, 2019

۵ اصل مهم جهت شناسایی و ثبت تجهیزات

شناسایی و ثبت تجهیزات و اطلاعات درست از دارایی‌ها اولین گام یا مرحله برای پیاده‌سازی نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات […]
×