عضویت / ورود
نوامبر 14, 2018

تأثیرIIOT بر روی پیاده‌سازیCBM-قسمت ۲

 قسمت اول مبحث تأثیراینترنت اشیا صنعتی (IIOT) بر روی پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) را می توانید […]
نوامبر 14, 2018

تأثیرIIOT بر روی پیاده‌سازیCBM-قسمت ۱

ژوئن 21, 2018
Condition monitoring

۱۰ قانون پایش وضعیت تجهیزات

پایش وضعیت تجهیزات(Condition monitoring) پایش وضعیت تجهیزات(Condition monitoring)روش معمولی پیشگیری از شکست تجهیزات بحرانی و به حداکثر رساندن آپتایم(uptime) است، […]
×