عضویت / ورود
اکتبر 28, 2020

مفاهیم کلیدی نگهداری و تعمیرات

مارس 12, 2019

به‌کارگیری و مزایای تفکیک فرآیند نگهداری و تعمیرات

در مقاله فرآیند نگهداری و تعمیرات از نگاه استاندارد EN 17007، تجزیه یا تفکیک پروسه نگهداشت را موردبررسی قرار دادیم. […]
فوریه 4, 2019

چارچوب و اجزای عملکرد نگهداری و تعمیرات

عملکرد نگهداری و تعمیرات مسئولیت سطح نگهداشت و مسئول هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را بر عهده دارد. همان‌طور که عملکرد […]
آگوست 15, 2018

۸فرمان نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات (maintenance) نتایج حاصل از فعالیت‌هایی است که با استفاده از منابع برای حفظ یک آیتم و یا […]
×