عضویت / ورود
دسامبر 14, 2018

۵ هزینه عدم کنترل موجودی قطعات یدکی و مواد

عدم کنترل موجودی قطعات یدکی و مواد چه هزینه‌هایی برای سازمان ما در پی خواهد داشت؟ در بسیاری از سازمان‌ها […]
نوامبر 8, 2018

چک‌لیست بهبود کنترل موجودی انبار قطعات یدکی

مدیریت و کنترل موجودی قطعات یدکی تقریباً برای اکثر صنایع و سازمان‌های تجهیز محور ضروری است. همان‌طور که یک فروشگاه […]
آگوست 7, 2018

چک‌لیست رویه‌های انبارداری و کنترل موجودی قطعات یدکی

یکی از ارکان مدیریت بهینه و پایداری تجهیزات در طول چرخه عمرشان، مبحث مدیریت و کنترل موجودی قطعات یدکی است […]
فوریه 2, 2018

انبار قطعات یدکی

مدیریت انبار  قطعات یدکی انبار قطعات یدکی یکی از ارکان مدیریت دارایی فیزیکی و ایجاد آن از زیرفرایندهای کلیدی مدیریت […]
×