عضویت / ورود
ژانویه 30, 2019

قابلیت دسترسی یا قابلیت اطمینان؟

قابلیت دسترسی یا قابلیت اطمینان-کدام یک مهم‌تر است؟ موضوع اهمیت قابلیت دسترسی  یا قابلیت اطمینان معمولاً در میان افرادی که […]
ژانویه 24, 2019

قابلیت دسترسی عملیاتی و قابلیت دسترسی فنی

Availability یا  دسترس پذیری تجهیزات Availability یا دسترس پذیری، مقدار زمانی است که یک تجهیز یا دارایی می‌تواند در صورت […]
×