عضویت / ورود
نوامبر 25, 2020

مدیریت کیفیت در نگهداری و تعمیرات

نوامبر 26, 2018

کارها و فعالیت‌های غیرضروری نگهداری و تعمیرات

کارها و فعالیت‌های غیرضروری که باعث افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات سازمان می‌شوند اگر دقیق و کارشناسی، فعالیت‌های نگهداری و […]
نوامبر 25, 2018

چگونه کارهای اضطراری و پیش‌بینی‌نشده را در تعمیرات اساسی برنامه‌ریزی کنیم؟

تعمیرات اساسی (overhaul) رویدادهای متوالی و گاهی با فواصل نامشخص است که در طی عمر سازمان یا کارخانه اتفاق می‌افتند،معمولاٌ […]
جولای 1, 2018
maintenance activity

فعالیت های نگهداری و تعمیرات

فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات به کوچک‌ترین جزء عملیاتی تشکیل‌دهنده یک پروژه یا فرایند، فعالیت گویند.در واقع فعالیت بیانگر کاری است […]
×