عضویت / ورود
آوریل 16, 2019

تفاوت و رابطه سه شاخص کلیدی MTBF،MTTF،MTBR

تفاوت و رابطه شاخص‌ های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات MTBF،MTTF،MTBR همان‌طور که می‌دانید، شاخص‌ های کلیدی عملکرد نگهداری و […]
ژانویه 16, 2018
KPI

۶اشتباه هنگام تعریف و تنظیم KPIهای نگهداری و تعمیرات

۶ اشتباه سازمان ها در هنگام تعریف و تنظیمKPI (شاخص‌ های کلیدی عملکردی نگهداری و تعمیرات) اندازه‌گیری عملکرد یک اصل […]
×