عضویت / ورود
آگوست 1, 2018
زمان خاموشی

Downtime

زمان خاموشی(Downtime) زمان خاموشی(Downtime)یک متریک می‌باشد که نشان‌دهنده درصد زمانی است که سیستم یا تجهیز در دسترس نمی‌باشد.این اشاره دارد […]
جولای 23, 2018
زمان‌های خاموشی برنامه‌ریزی نشده

کاهش زمان‌های خاموشی برنامه‌ریزی نشده

۶ راه برای کاهش زمان‌های خاموشی برنامه‌ریزی نشده(Unscheduled Downtime) یکی از آسیب‌های واردشده به سازمان‌های تولیدی و تجهیز محور، خرابی […]
×