عضویت / ورود
آگوست 1, 2018
زمان خاموشی

Downtime

زمان خاموشی(Downtime) زمان خاموشی(Downtime)یک متریک می‌باشد که نشان‌دهنده درصد زمانی است که سیستم یا تجهیز در دسترس نمی‌باشد.این اشاره دارد […]
×