عضویت / ورود
ژانویه 4, 2019

مزایا و معایب برون‌سپاری تعمیرات اساسی و بازگردانی

ژانویه 4, 2019

کیفیت تعمیرات اساسی و عناصر کیفیت در تعمیرات اساسی

کیفیت تعمیرات اساسی به معنای رعایت الزاماتی است که ما باید قبل و بعد از این رویداد برنامه‌ریزی‌شده از آن‌ها […]
نوامبر 25, 2018

چگونه کارهای اضطراری و پیش‌بینی‌نشده را در تعمیرات اساسی برنامه‌ریزی کنیم؟

تعمیرات اساسی (overhaul) رویدادهای متوالی و گاهی با فواصل نامشخص است که در طی عمر سازمان یا کارخانه اتفاق می‌افتند،معمولاٌ […]
×