نمایش یک نتیجه

  • استانداردEN15341:2019

    50,000 تومان 25,000 تومان

    EN 15341 استانداردی است که شاخص‌های عملکرد نگهداری و تعمیرات را برای کمک به مدیریت جهت دستیابی به عملکرد عالی، و اداره نقش اصلی نگهداری و تعمیرات و فعالیت‌های زیرمجموعه آن به‌منظور استفاده از دارایی‌های فیزیکی مطابق با اهداف تعیین‌شده توسط سازمان ارائه می‌کند.

    دانلود صفحاتی از استاندارد

    افزودن به سبد خرید
×