عضویت / ورود

استاندارد PAS 55:2

قسمت دوم استانداردPAS 55 که در تاریخ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ توسط BSI تهیه و منتشر شد، تئوری مدیریت سرمایه‌گذاری PAS 55-1 را در عمل برقرار می‌کند.قسمت دوم این استاندارد شامل دستورالعمل‌هایی برای استفاده از PAS 55-1 است درواقع قسمت دوم دستورالعمل‌های بخش اول را توضیح می‌دهد.

این قسمت از استاندارد PAS 55 این توضیح را می‌دهد که چگونه پیاده سازی و ایجاد یک سیستم مدیریت دارایی مؤثر، می‌تواند به شما کمک کند.

کمک‌های پیاده سازی و ایجاد سیستم مدیریت دارایی باعث می‌شوند که:

نظارت بر عملکرد و ریسک افزایش یابد.
در وقت و پول صرفه‌جویی شود.
توسعه پایدار به دست آید.
مسیرهای حسابرسی بهبود یابند.
رضایت مشتری افزایش یابد.

قسمت دوم استانداردPAS 55 این اجازه و امکان را می‌دهد تا شما سیستم‌های ایمنی و مدیریت زیست‌محیطی را با مدیریت دارایی ادغام کنید.

پیاده‌سازی این استاندارد  اجباری نیست اما برای سازمان‌هایی که از دارایی‌های حیاتی بهره‌مند هستند توصیه می‌شود. همچنین به‌کارگیری این استاندارد برای سازمان‌هایی که دارایی‌های فیزیکی برای موفقیت تجاری آن‌ها لازم هستند،نیز توصیه می‌شود. استفاده از PAS 55 باعث ایجاد ارزش بیشتر سازمان و سهامداران می‌شود و کسب‌وکار هر سازمان دارایی محور را به سمت بهبود حرکت می‌دهد.

قسمت دوم این استاندارد  ابزارهایی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید توصیه‌های مدیریت دارایی را درک کنید و اینکه شمارا در هر مرحله از برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و نگهداری یک سیستم مناسب برای سازمانتان راهنمایی می‌کند.

این استاندارد اصول و مبانی پیاده‌سازی مدیریت دارایی‌های فیزیکی را تشریح می‌کند و همچنین بایدها و توصیه‌های مرتبط در پیاده‌سازی را تشریح می‌کند و اینکه شما باید بر اساس این استاندارد ،متناسب با سازمان خود، مدیریت دارایی فیزیکی را پیاده‌سازی کنید.

محتویات قسمت دوم استاندارد PAS 55 عبارت‌اند از:
مقدمه
دامنه کاربرد
 انتشارات مرجع
سیستم مدیریت دارایی موردنیاز
تاریخچه یا فهرست کتب

در اینجا قسمت دوم استانداردPAS 55 ویرایش۲۰۰۸ را برای افرادی که در این حوزه فعالیت دارند ایجادشده است که می‌توانید آن را دانلود کنید:

×