عضویت / ورود
Benchmarking
Benchmarking (الگوبرداری در نگهداری و تعمیرات)
می 19, 2018
دارایی های فیزیکی
اطلاعات دارایی های فیزیکی
ژوئن 4, 2018

آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات

آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات

آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات

چگونه یک برنامه آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات موفق می‌تواند اجرا و توسعه یابد؟

با توجه به ارزیابی انجام‌شده از سطح مهارت پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان‌هایی که دارای واحد نگهداری و تعمیرات هستند،برآورده شده است۸۵ درصد از پرسنل و افراد نگهداری و تعمیرات ،کمتر از ۵۰درصد از سطح مهارت اولیه برای انجام فعالیت‌های خود رادارند. سطح سواد کارکنان نگهداری و تعمیرات نیز یک مشکل و نقص برای سازمان است. در بعضی مناطق تا ۴۰٪ از پرسنل نگهداری و تعمیرات در یک کارخانه در پایین‌ترین سطح سواد قرار دارند.

نتایج یک بررسی در راستای نحوه تأثیر آموزش بر بهره‌وری به شرح زیر می‌باشد:

۱۰درصد افزایش سطح تحصیلات فردی ،۹درصد افزایش تولید را در پی دارد.
۱۰درصد افزایش ساعت کار فردی ،۶درصد افزایش کارایی را در پی دارد.
۱۰درصد افزایش سهام سرمایه ، بهره‌وری را ۳ درصد افزایش می‌دهد.

بنابراین صحبت اصلی چیست؟ صحبت اصلی این است که برنامه‌ریزی آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات باید به‌درستی توسعه یابند و اجرا شوند. آموزش باید متمرکز شود تا نتایج در اسرع وقت به ارمغان آید و همچنین باید اهداف بلندمدت کارخانه را برآورده سازد. یک سازمان و پرسنل آن بایستی ۱۰۰ درصد برنامه آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات را به عهده بگیرند تا موفق شوند.شایان ذکر است که شرکت‌هایی که در آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات موفق بوده‌اند صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش کیفیت محصول و بهبود روحیه کارکنان را در پی داشته اند.
نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است یک برنامه آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات ، تنها از دیدگاه آموزشی موفق باشد و درواقع تغییرات موردنیاز در کارخانه و سازمان را ایجاد نکند.این را بدانیم که افزایش مهارت‌هایی که به‌درستی مورداستفاده قرار نگیرند، تغییری در سازمان نخواهند داد. هنگامی‌که یک فرد در یک مهارت ،آموزش‌دیده است، او باید نسبت به آموزشی که دیده است پاسخگو باشد.


حقایقی در مورد مهارت پرسنل و افراد نگهداری و تعمیرات

۱- اکثر سازمان‌ها، پرسنل نگهداری و تعمیرات ماهر ندارند.
۲-  شما نمی‌توانید هرکسی را که بی‌کفایت است بسوزانید.
۳-  استخدام پرسنل نگهداری و تعمیرات ماهر دشوار است.
۴-  اکثر مشکلات و خرابی‌های تکراری تجهیزات که سازمان‌ها میلیون‌ها تومان در سال برای آن‌ها هزینه می‌کنند، نتیجه مستقیم کمبود مهارت هستند.
۵- اغلب پرسنل نگهداری و تعمیرات به علت کمبود مهارت، نگرانی و عدم تعهد، به‌تنهایی کار انجام نمی‌دهند.
۶- افراد ناامید می‌شوند و یا تأکید می‌کنند که آن‌ها روش مناسب برای انجام یک کار خاص را نمی‌دانند.
۷- شرکت‌ها میلیون‌ها تومان در سال برای آموزش نگهداری و تعمیرات بدون توجه به نتایج مورد انتظار از آن و یا بدون روش اندازه‌گیری نتایج صرف می‌کنند.

توسعه و اجرای یک برنامه آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات باید بخشی از یک استراتژی به‌خوبی توسعه‌یافته باشد، ولی لازم است بدانیم که هر سازمان در تجهیزات، پرسنل، محیط اجتماعی و سطح مهارت متفاوت است.

 مراحل یک برنامه آموزشی موفق :
۱-کسب تعهد از مدیریت سازمان، تولید و نگهداری و تعمیرات. آن‌ها باید این موضوع را درک کنند که این روند نتایج یک‌شبه را ارائه نمی‌دهد. آن‌ها همچنین باید درک کنند که آن‌ها باید به موفقیت برنامه کمک کنند، مثلاً:
مدیر کارخانه: پول صرف برنامه آموزشی (اضافه‌کاری ، هزینه توسعه، هزینه استاد، هزینه مواد).
مدیر تولید: طولانی‌تر کردن زمان تعمیر ماشین‌آلات به‌درستی.
مدیر نگهداری و تعمیرات: تلاش برای  پیگیری توقفات، برنامه‌ریزی کار و آموزش با پرسنل.

آن‌ها همچنین باید مزایا و پاداش این برنامه را درک کنند:
مدیر کارخانه: کاهش زمان‌های خاموشی، کاهش هزینه‌های  نگهداری و تعمیرات، افزایش روحیه کارکنان.
مدیر تولید: افزایش زمان تولید و بهره‌وری تجهیزات.
مدیر نگهداری و تعمیرات: کاهش شکست‌ها، وحشت کمتر، استرس کمتر، روحیه کارکنان بهتر.

 

۲- برای تعیین اینکه آیا آموزش موفقیت‌آمیز است یا نه، مبنای خود را تنظیم کنید،درواقع یک شاخص باید ایجاد کرد.
منطقه‌ای که برای مدت حداقل ۱۲ ماه ،باید ردیابی شود.
یک روش معتبر پیشرفت ردیابی پایه‌ای که استفاده می‌کنید باید بر روی یک نمودار ردیابی شود.
به تمام پرسنل نگهداری و تعمیرات باید توضیح داده شد.این را بدانیم که تغییر معمولاً برای حداقل ۶ ماه دیده نمی‌شود.
محدوده‌های مختلفی که می‌توانند برای آن شاخص یا مبنایی ایجاد کنیم عبارت‌اند از:
محدوده‌های بیش‌ازحد تعمیرات
هزینه تأمین قطعات  و قطعات تعمیری
زمان خاموشی و آپتایم
نفر ساعت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه،پیشبینانه، نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده و…

 

۳- انجام یک ارزیابی سطح سواد. سطح سواد کارکنان نگهداری و تعمیرات شما باید تعیین شود تا مطمئن شوید که هر کس حداقل قادر به خواندن و درک برنامه آموزشی خواهد بود یا خیر.
بسیاری از مدیران نگهداری و تعمیرات که با آن‌ها صحبت شده است اظهار داشتند که آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند که آیا کسی می‌تواند خواندن، نوشتن یا انجام ریاضیات را به‌خوبی انجام دهد یا خیر، زیرا بدون این موارد آن‌ها می‌توانند کارشان را انجام دهند. ما باید فراتر از این موضوع فکر کنیم  که امروزه پرسنل کارشان را خوب انجام دهند. اگر کسی مشکل سوادآموزی داشته باشد و ما به آن فرد نتوانیم راه‌حل ارائه دهیم، پس‌ازآن در آینده شکست خواهیم خورد.

 

۴- انجام تجزیه‌وتحلیل کار شغلی. این دقیقاً همان چیزی است که مهارت و دانش را برای یک منطقه خاص مشخص می‌کند. تجزیه‌وتحلیل کار باید توسط پرسنل نگهداری و تعمیرات انجام شود و توسط مدیریت تائید شود.

۵- ارزیابی مهارت‌ها را توسعه دهید. ارزیابی مهارت باید بر اساس وظیفه حیاتی در تجزیه‌وتحلیل کار باشد. هر منطقه مهارت باید دارای سه جزء باشد:
نوشته‌شده: این دانش موردنیاز برای یک مهارت خاص را مشخص می‌کند.
شناسایی: این منطقه دانش را در زمینه‌های مهارت خاص ارزیابی می‌کند.
عملکرد: این منطقه مهارت‌های حیاتی موردنیاز را ارزیابی می‌کند.

۶-انجام ارزیابی مهارت. ارزیابی مهارت باید توسط ارزیاب انجام شود که به‌منظور اطمینان از صحت نتایج، تائید شده است. همچنین ارزیاب باید از بیرون  سازمان باشد، این اطمینان می‌دهد که ارزیاب کمتر دچار خطا می‌شود.

 

۷- برنامه آموزشی را مشخص کنید. مدیریت و مربی شما باید بر اساس نتایج ارزیابی برنامه آموزشی را تعیین کنند. به‌طورمعمول، ما به نمرات متوسط ​​افراد در هر منطقه نگاه می‌کنیم و در نواحی با کمترین میانگین‌ها ابتدا آموزش می‌دهیم.

۸- نتایج ارزیابی را مرور کنید. یک شخص ثالث باید نتایج ارزیابی را با یک مشاور و کارشناس بررسی کند. این شخص باید بر روی نقاط قوت فردی و سپس زمینه‌هایی که نیاز به بهبود دارند تمرکز کند.

۹- پرسنل نگهداری و تعمیرات را با یک برنامه آموزش دهید.
آموزش برنامه درسی
ساعت‌های آموزشی
نقش و مسئولیت هر شخص

۱۰- آموزش باید بر اساس تجزیه‌وتحلیل وظیفه توسعه داده شود و بر اساس شایستگی باشد.

۱۱-پرسنل باید مسئولیت استفاده از مهارت‌های یادگیری پیشرفته خود را به صلاحیت شناسایی کنند.

 

فرمت‌های آموزشی / چگونه می‌توانیم آموزش‌هایی را که می‌خواهیم انجام دهیم؟

۱- دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی: دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی منابع خوبی برای ارائه آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات موردنیاز می‌باشند

۲- آموزش قراردادی: استخدام یک شرکت آموزشی برای ارائه آموزش مهارت‌های و تعمیرات بسیار خوب است. هنگام بررسی یک شرکت برای ارائه آموزش مهارت‌های نگهداری و تعمیرات، با توجه به تحقیقات از یک کارخانه که در آن آموزش برای حداقل یک سال بوده است، می‌توان آن شرکت را انتخاب کرد.

۳- آموزش‌های فروشنده: دو نوع آموزش فروشنده وجود دارد. یکی شامل استفاده از یک فروشنده محلی برای ارائه سمینارهای رایگان در خط تولید خود است. این نوع آموزش می‌تواند برای بررسی و درک محصول مفید باشد،. این نوع آموزش موردنیاز است زیرا محصولاتی وجود دارد که می‌تواند توسط پرسنل نگهداری و تعمیرات استفاده شود که اگر آن‌ها به‌درستی مورداستفاده قرار نگیرند ممکن است مشکلات جدی ایجاد شود. آموزش فروشندگان نوع دوم توسط تولیدکنندگان تجهیزات ارائه می‌شود. این نوع آموزش برای نگهداری و تعمیرات هرگونه تجهیزات جدید بسیار مهم است. اگر شما قصد دارید از آموزش فروشنده تجهیزات استفاده کنید، باید مهارت‌های پیش‌نیاز موردنیاز برای درک چگونگی تشخیص و نگهداری یک قطعه تجهیزات را تعیین کنید. بعد، یک فروشنده تجهیزات باید طرح و اهداف دوره را ارائه دهد. این اطمینان حاصل می‌کند که آموزش حرفه‌ای خواهد بود .

۴- کارگاه‌های آموزشی: کارگاه‌های آموزشی منابع خوب آموزشی هستند. خدمت یک کارگاه به یک کارخانه خاص، اطمینان می‌دهد که شرکت‌کنندگان شانس بیشتری برای کسب دانش و مهارت از کارگاه داشته باشند.. یک فرد باید دانش و مهارت پیشین را برای یک کارگاه خاص داشته باشد تا دانش و مهارت خود را در یک منطقه خاص افزایش دهد.

۵-سایر روش‌ها: روش‌های دیگری وجود دارد که شرکت ممکن است از یک برنامه آموزشی موفق استفاده کند. بعضی از این روش‌ها مربیان همکار، خودآموزی و غیره هستند. ترکیبی از این برنامه‌ها به‌واسطه نیازهای خاص شرکت به‌خوبی کار می‌کند. چیزی که باید به یاد آورد این است که وضعیت هر سازمان ممکن است متفاوت باشد و باید یک برنامه مناسب برای پاسخگویی به نیازهای آن ارائه داد.

درنتیجه، شرکتی که به دنبال یک برنامه آموزش نگهداری و تعمیرات موفق می‌باشد، باید متعهد شود و درک کند که برای توسعه و اجرای یک برنامه، زمان و پول نیاز دارد، اما مزایای آن‌ها فراتر از هزینه‌های مربوط به آن‌ها است. همیشه یکی از اصلی یادگیری را به یاد داشته باشید، یک فرد باید ۷ تا ۲۱ بار چیزی را ببیند یا انجام دهد تا آن را به‌خوبی فراگیرد.

 

هادی داوری
هادی داوری
من همیشه در حال یادگیری‌ام و هر آنچه تاکنون آموخته و تجربه کرده‌ام را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

دراین‌باره بیشتر بخوانید


چنانچه این مطلب برای شما مفید بوده، لطفاً برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقه‌مند به مباحث مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی‌های فیزیکی به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×