عضویت / ورود
چارچوب و اجزای عملکرد نگهداری و تعمیرات
فوریه 4, 2019
طبقه بندی یا سطوح ساختاری بر اساس استانداردISO 14224
فوریه 9, 2019

فرایند نگهداری و تعمیرات از نگاه استاندارد EN 17007

فرایند نگهداری و تعمیرات

فرایند نگهداری و تعمیرات به مجموعه اقدامات و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات مرتبط یا متعادل باهم گفته می‌شود که یک یا چند ورودی مشخص را به خروجی‌هایی که قصد آن حفظ وضعیت فعلی و تضمین ادامه فعالیت دارایی‌ها است ،تبدیل می‌کند.این اقدامات و فعالیت‌ها، نیازمند تخصیص منابعی مانند منابع انسانی مواد،تجهیزات و … دارند.  

در توضیحات استاندارد EN 17007 اشاره کردیم، فرایند نگهداری و تعمیرات، به سه دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شود که هر دسته شامل فرآیندهایی نیز می‌باشد. در این مطلب با توجه به استاندارد EN 17007  به شرح مختصر این سه دسته و نیز نام فرایندهای هر دسته که درواقع همان زیرفرایندهای نگهداری و تعمیرات هستند همراه باهدف از تعریف آن‌ها می‌پردازیم.

 

فرایند نگهداری و تعمیرات

۱- فرایند مدیریت

این شامل تعیین اهداف و سیاست‌هایی است که برای دستیابی به آن‌ها، به‌کارگیری ابزارهای سازمان و تخصیص منابع باید اجرا شود. این موضوع، یکپارچگی فرایندهای تحقق و پشتیبانی را تضمین می‌کند و شامل اندازه‌گیری و نظارت بر سیستم فرایند و استفاده از نتایج برای بهبود عملکرد است.

۲- فرایندهای تحقق

این به‌طور مستقیم به دستیابی به نتایج مورد انتظار کمک می‌کند و طراحی‌شده تا اطمینان حاصل شود که نیاز مشتری برآورده می‌شود. آن‌ها می‌توانند شامل تمام فعالیت‌های مرتبط با چرخه تحویل محصول یا خدمات شوند.

۳- فرایندهای پشتیبانی

پشتیبانی برای عملکرد فرایندهای دیگر  در یک سازمان دارایی محور ضروری است، زیرا می‌تواند منابع لازم برای نگهداری و تعمیرات را فراهم کند.

فرایندهای پشتیبانی شامل فعالیت‌های مربوط به موارد زیر هستند:

  • منابع انسانی
  • منابع مالی
  • منابع مادی یا مواد (محل، تجهیزات، نرم‌افزار و غیره)
  • پردازش اطلاعات

 

فرایندهای هر دسته یا زیر فرایند نگهداری و تعمیرات با توجه به استاندارد EN 17007 ،مطابق زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

 

الف) فرایند مدیریت:

– MAN: مدیریت نگهداری و تعمیرات (استراتژی و بهبود، منابع انسانی، بهبود مستمر، انطباق و غیره)

هدف از فرایند مدیریت نگهداری و تعمیرات، دستیابی به اهداف سازمانی تعریف‌شده توسط مدیریت سازمان است.

ب) فرایندهای تحقق:

– PRV: جلوگیری از وقایع نامطلوب

هدف از این زیر فرایند نگهداری و تعمیرات، شناسایی و اولویت‌بندی رویدادهایی (خرابی‌ها، ناتوانی‌های ناشی از فالت های پنهان)است که می‌توانند پیامدهای مضر و قابل‌توجهی در مورد قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان، ایمنی، محیط‌زیست، کیفیت محصول یا خدمات، ارزش دارایی‌ها و هزینه‌ها را دنبال کنند.نتیجه به‌دست‌آمده می‌تواند تعیین‌کننده اقداماتی باشد که باید برای جلوگیری از این حوادث یا کنترل پیامدهای آن انجام شود.

– COR: بازیابی موارد در حالت موردنیاز

تشخیص هرگونه فالت، تشخیص آن‌ها و شناسایی علت‌های اصلی، هدف این زیرفرایند است.

-IMP: بهبود بخشیدن آیتم‌ها

هدف از تعریف این فرایند، نظارت یا تحقق و اعتبار بهبود مواردی است که بهبود یک‌راه حل می‌تواند بهتر از اقدامات پیشگیرانه یا اصلاحی برای مدیریت شکست باشد. موارد با توجه به قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و تعمیرات و ایمنی با هزینه مناسب بهبود می‌یابند. این زیرفرایند، قابلیت اطمینان اولیه، نگهداری و تعمیر و الزامات پشتیبانی نگهداری و تعمیرات را تعریف می‌کند.

برنامه‌های نگهداری و تعمیرات اولیه، مهارت‌های مربوط به تأمین‌کنندگان نگهداری و تعمیرات و منابع مختلف تدارکاتی (سخت‌افزار، اسناد، قطعات یدکی و …) موردنیاز برای اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات در فرایند بهبودیافته نیز تعریف‌شده است.

ج)فرآیندهای پشتیبانی:

– HSE: اطمینان از سلامت و ایمنی شخصی افراد و حفاظت از محیط‌زیست در نگهداری و تعمیرات

حفظ سلامت و ایمنی شخصی و حفاظت از اقلام و محیط‌زیست در طول وظایف نگهداری و تعمیرات، هدف این زیرفرایند نگهداری و تعمیرات است. بنابراین، ارزیابی خطرات مربوط به این وظایف، تعریف اقدامات برای جلوگیری و پاسخ دادن به شرایط تصادفی شرح داده‌شده در طرح پیشگیری و ایمنی مطرح می‌شود.

– BUD: بودجه نگهداری و تعمیرات اقلام

این زیرفرایند به معنای زمان‌بندی برنامه اقتصادی (کوتاه مدت، میان مدت ​​و بلندمدت)، بر اساس یک چرخه تعریف‌شده، برای نگهداری و تعمیرات منظم (هزینه‌های مربوط به عملیات شرکت) و فعالیت‌های استثنایی نگهداری و تعمیرات (سرمایه‌گذاری)است. این فرایند برای ساختن اطلاعات بودجه با دسته‌بندی‌های هزینه استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که در طول زمان تحت نظارت، بررسی و مدیریت هستند.

 – DOC: ارائه اسناد عملیاتی

ارائه اسناد به‌روز برای همه علاقه‌مندان، کسانی که در محل استفاده مستقر هستند و افرادی که به آن‌ها نیاز دارند هدف از تعریف این زیرفرایند نگهداری و تعمیرات است. همچنین این زیر فرایند برای آماده‌سازی و انجام وظایفی که مسئولیت آن‌ها، بهینه‌سازی زمان‌های لجستیک است نیز تعربف می‌شود.

– DTA: مدیریت داده‌ها

هدف از این زیرفرایند، جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل، ذخیره و انتقال تمام اطلاعات موردنیاز برای ثبت و بهبود روند نگهداری و تعمیرات است.

– ENG: ارائه الزامات نگهداری و تعمیرات در طراحی و تغییر اقلام

این زیر فرایند، قابلیت اطمینان اولیه، قابلیت نگهداری و تعمیرات، الزامات پشتیبانی نگهداری و تعمیرات، برنامه‌های نگهداری و تعمیرات، مهارت‌های مربوط به تأمین‌کنندگان نگهداری و تعمیرات و منابع مختلف تدارکاتی (سخت‌افزار، اسناد، قطعات یدکی و غیره) که نیاز به اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات در این موارد را تعیین می‌کند را  تعریف می‌کند.

– OPT: بهبود نتایج

این زیر فرایند نگهداشت، نشان‌دهنده بخشی از حلقه بهبود مستمر است که داده‌های بازخورد داخلی و خارجی را برای تعیین اقداماتی که باید انجام شوند، اهدافی که باید به دست آیند، و بهترین شیوه‌های مورداستفاده برای هر یک از فرایندها را تحلیل  می‌کند.

– TOL: تحویل ابزار، تجهیزات پشتیبانی و سیستم اطلاعاتی

این فرایند منابع فنی عملیاتی موردنیاز برای نگهداری و تعمیرات (ابزارهای متداول و تخصصی، تست، راه‌اندازی و سایر تجهیزات و سیستم‌های مدیریت اطلاعات و نگهداری و تعمیرات) را برای کاربران فراهم می‌آورد.

– SPP: تحویل قطعات یدکی

هدف از این زیرفرایند نگهداری و تعمیرات، ایجاد تیم‌های نگهداری و تعمیرات همراه با قطعات یدکی و به‌طورکلی همه آیتم‌های یدکی (مواد مصرفی، مواد، و غیره) برای عملیات نگهداری و تعمیرات در مدت‌زمان موردنیاز است.

– RES: تأمین منابع انسانی

هدف از این موضوع، ارائه به‌موقع منابع انسانی داخلی که دارای سطح مهارت لازم هستند و نیز صدور گواهینامه برای انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات می‌باشد. برخی از این فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات ممکن است توسط پیمانکار انجام شود.

– SER: ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات

هدف از این فرایند به‌موقع ارائه دادن خدمات نگهداری و تعمیرات توسط پیمانکاران است، به‌ویژه منابع انسانی خارجی از سازمان که از سطح مهارت لازم و گواهینامه‌های موردنیاز برای انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برخوردار هستند.

-STR: فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز

 این زیر فرایند نگهداری و تعمیرات با هدف، فراهم ساختن زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تمام پرسنل نگهداری و تعمیرات تعریف می‌شود.این زیرساخت‌ها و امکانات باید به‌طور کامل انجام وظایف خود را به شیوه‌ای که برای افراد، اقلام و محیط‌زیست ایمن باشد، انجام دهند.

هادی داوری
هادی داوری
من همیشه در حال یادگیری‌ام و هر آنچه تاکنون آموخته و تجربه کرده‌ام را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

دراین‌باره بیشتر بخوانید


چنانچه این مطلب برای شما مفید بوده، لطفاً برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقه‌مند به مباحث مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی‌های فیزیکی به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×