عضویت / ورود

استاندارد ISO 55002

استاندارد ایزو۵۵۰۰۲ استانداردی است بین‌المللی که دستورالعمل‌ها و رهنمودهایی مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ برای کاربرد یک سیستم مدیریتی جهت مدیریت دارایی ارائه می‌دهد که به‌عنوان یک “سیستم مدیریت دارایی” مورداشاره قرار می‌گیرد.

این استاندارد بین‌المللی شامل متن توضیحی لازم برای واضح شدن الزامات مشخص‌شده در ایزو۵۵۰۰۱ است و نمونه‌هایی را برای پشتیبانی از اجرای این الزامات ارائه می‌دهد اما این استاندارد برای مدیریت کردن انواع دارایی‌های خاص رهنمود تهیه نمی‌کند.

درواقع استاندارد ISO 55002 برای اجرای یک سیستم مدیریت دارایی مطابق با الزامات ایزو۵۵۰۰۱ ، دستورالعمل‌ها را فراهم می‌کند و نیز می‌تواند در مورد انواع دارایی‌ها و در هر نوع سازمانی با هراندازه‌ای به کار رود.این رهنمودها و دستورالعمل‌ها را برای افرادی تهیه می‌کند که در ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت دارایی، دخیل هستند و همچنین آن‌هایی که در ارائه فعالیت‌های مدیریت دارایی فعال هستند.

همچنین استاندارد ایزو۵۵۰۰۲ ، نحوه ایجاد یک برنامه مدیریت ریسک را که در مورد دارایی‌ها، اوراق دارایی، پروسه‌های مدیریت دارایی و سیستم‌های مدیریت دارایی استفاده می‌شود را شرح می‌دهد. این امر مدیران دارایی را در درک بهتر رابطه بین مدیریت دارایی و مدیریت ریسک قرار می‌دهد.این استاندارد نیز نشان می‌دهد که هر سازمانی می‌تواند سود حاصل از کارایی و اثربخشی را از تصویب و اجرای یک سیستم مدیریت دارایی به اشتراک بگذارد.

برای اهداف استاندارد ISO 55002، نیز اصطلاحات و تعاریف داده‌شده در ISO 55000 اعمال می‌شود.

محتویات استاندارد ایزو۵۵۰۰۲ عبارت‌اند از:

 • مقدمه
 • دامنه کاربرد
 • مرجع اصلی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • زمینه کاری سازمان
 • رهبری
 • برنامه‌ریزی
 • پشتیبانی
 • ارتباط
 • عملیات
 • ارزیابی عملکرد
 • بهبود
 • پیوست‌ها
 • کتاب‌شناسی

در حال حاضر آخرین نسخه انتشاری این استاندارد ۲۰۱۸:ISO 55002 می‌باشد و دوستانی که در این زمینه فعالیت دارند در پایین همین صفحه می‌توانند دو نسخه۲۰۱۸ و ۲۰۱۴ استاندارد ISO 55002 را دانلود کنند.

با توجه به اینکه توضیحات نسخه ۲۰۱۸ ایزو۵۵۰۰۲ متناسب با هفت الزام مندرج در ISO 55001: 2014  بسیار بیشتر از  نسخه ۲۰۱۴ ارائه‌شده است و ۲ضمیمه موجود در نسخه ۲۰۱۴ به ۸ضمیمه اطلاعاتی که توضیحات مفصلی در مورد برخی از مفاهیم ارائه می‌دهد، افزایش‌یافته است، شما عزیزان می‌توانید این موارد جدید را در مطلب تفاوت بین دو نسخه استاندارد ۲۰۱۸و۲۰۱۴:ISO 55002 مشاهده کنید.

 

×