عضویت / ورود

استاندارد ISO 55001

استاندارد ISO 55001 ، استانداردی است بین‌المللی که الزاماتی را برای ایجاد، اجرا، نگهداشت و بهبود یک سیستم مدیریتی جهت مدیریت کردن دارایی‌ها، که به‌عنوان یک ” سیستم مدیریت دارایی” به آن استناد می‌شود را تعیین می‌کند.

درواقع استاندارد ISO 55001 الزامات سیستم مدیریت دارایی را مشخص می‌کند، درحالی‌که دیگر استانداردهای مربوطه ،نیازهای فنی مربوط به بخش‌های خاص دارایی یا فعالیت‌های خاص را مشخص می‌کنند و یا راهنمایی در مورد نحوه تفسیر و استفاده از استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ در یک بخش خاص یا انواع خاص دارایی می‌دهند.

از طریق مدیریت خوب دارایی می‌توان اهداف کسب‌وکار را  به حداکثر رساند و همراه با آن افزایش قابل‌توجهی از رضایت مشتری و ذینفعان را کسب کرد.

استاندارد ISO55001 می‌تواند برای هر سازمانی که از دارایی‌های بااهمیت و حیاتی برخوردار است استفاده شود. این سازمان است که تعیین می‌کند که این استاندارد برای کدام‌یک از دارایی‌هایش بکار رود.این استاندارد طراحی‌شده تا سازمان را قادر به همسو و یکپارچه کردن سیستم مدیریت دارایی خود با الزامات سیستم مدیریت مربوطه نماید. علاوه بر این، ایزو ۵۵۰۰۰ اهداف سازمان را با اهداف مدیریت دارایی هماهنگ می‌کند، زیرا هدف مدیریت دارایی‌ها دستیابی به اهداف سازمانی است.

ایزو ۵۵۰۰۰ ،الزامات موردنیاز برای یک سیستم مدیریت دارایی در زمینۀکاری سازمان را ارائه می‌کند و همچنین می‌تواند در مورد انواع دارایی‌ها و در هر نوع سازمانی با هراندازه‌ای به کار رود.

استاندارد ISO55001 برای افرادی در نظر گرفته‌شده است که در ایجاد، اجرا، نگهداشت، و بهبود یک سیستم مدیریت دارایی درگیر هستند،همچنین خدمات دهندگان و آن‌هایی که در تحویل فعالیت‌های مدیریت دارایی درگیر هستند ونیز طرف‌های داخلی و خارجی برای ارزیابی توانایی سازمان در برآورده کردن الزامات قانونی می توانند از این استاندارد استفاده کنند.

اطلاعات کلی درباره مدیریت دارایی، و اطلاعات مجموعه اصطلاحات به‌کاررفته در این استاندارد ، در ایزو ۵۵۰۰۰ موجود می‌باشد و نیز توجه به این اصول، به توسعۀ مدیریت دارایی سازمان‌ها می‌تواند کمک زیادی کند.

محتویات استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱عبارت‌اند از:

 • مقدمه
 • دامنه کاربردمرجع اصلی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • زمینه کاری سازمان
 • رهبری
 • برنامه‌ریزی
 • پشتیبانی
 • عملیات
 • ارزیابی عملکرد
 • بهبود
 • پیوست‌ها
 • کتاب‌شناسی

در این صفحه شما می‌توانید نسخه ۲۰۱۴:ISO 55001 را دانلود کنند:

×