عضویت / ورود

استاندارد ISO 55000

امروزه اهمیت مدیریت دارایی‌ها در سازمان‌های پیشرو با توجه به مزایای که این علم و مهارت در عمل می‌تواند ایجاد نماید بر کسی پوشیده نیست.مدیریت دارایی، در دستیابی به اهداف سازمانی، سازمان را قادر به تحقق ارزش از سمت دارایی‌ها می‌کند.برای دستیابی به اهداف مدیریت دارایی ،نیاز به یک سیستم مدیریت دارایی می باشد.

یک سیستم مدیریت دارایی، رویکردی ساختاریافته برای توسعه، هماهنگی و کنترل فعالیت‌های انجام‌شده به‌وسیله سازمان روی دارایی‌ها در طول مراحل مختلف چرخه عمر ، برای همسو کردن این فعالیت‌ها با اهداف سازمانی خود،فراهم می‌کند.

از این لحاظ است که حرکت در جهت استانداردسازی مباحث مدیریت دارایی نیز در اولویت سازمان‌ها قرارگرفته است که در همین راستا مجموعه استاندارد ISO 55000 در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین و به صنایع و سازمان‌های جهانی عرضه گردید.

این استاندارد بین‌المللی مروری کلی بر مدیریت دارایی، اصول و واژگان آن، و مزایای مورد انتظار ناشی از اتخاذ مدیریت دارایی‌ها را ارائه می‌کند، همچنین می‌تواند در مورد انواع دارایی‌ها و در هر نوع سازمانی با هراندازه‌ای به کار رود.

استاندارد ISO 55000 چشم‌اندازی از مدیریت دارایی و سیستمهای مدیریت دارایی را تهیه می‌کند. همچنین این استاندارد بستری را برای ایزو ۵۵۰۰۱ و ایزو ۵۵۰۰۲ فراهم می‌کند.استاندارد ISO 55000 و همچنین استانداردهای ایزو ۵۵۰۰۱ و ایزو ۵۵۰۰۲ ، در ارتباط با یک سیستم مدیریت برای مدیریت کردن دارایی‌ها ارائه‌شده‌اند، که تحت عنوان ” سیستم مدیریت دارایی” در سراسر این سه استاندارد، مورد استناد قرار می‌گیرند.

این استاندارد بین‌المللی را می‌توان در ترکیب هر بخش مربوط به مدیریت دارایی یا همچنین با ترکیب با سایر استانداردهای مدیریت دارایی و مشخصات فنی مربوط به دارایی‌های نوع خاص، استفاده کرد.پیاده‌سازی و اتخاذ ایزو ۵۵۰۰۰ سازمان را در دستیابی به اهداف خود از طریق مدیریت مؤثر و کارآمد دارایی‌ها،توانمند می‌کند.

استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ برای سازمان‌هایی توصیه می‌شود که به دنبال بهبود با توجه به تحقق ارزش دارایی‌های خود هستند و همچنین برای افرادی که به دنبال ایجاد،اجرا، نگهداشت و بهبود یک سیستم مدیریت دارایی هستند نیز توصیه می‌شود .

محتویات استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ عبارت‌اند از:
مقدمه
دامنه کاربرد
مدیریت دارایی
اصطلاحات و تعاریف
پیوست‌ها
کتاب‌شناسی

در پایین این صفحه شما می‌توانید نسخه ۲۰۱۴:ISO 55000 را دانلود کنید:

×