عضویت / ورود
storge

چرا بهینه سازی انبار قطعات یدکی؟

 
فقدان قطعات یدکی حیاتی و مهم در زمان نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا برنامه‌ریزی نشده، ضربه بزرگی به اثربخشی نگهداشت سازمان خواهد زد.
فقدان قطعات یدکی حیاتی و مهم در زمان نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا برنامه‌ریزی نشده، ضربه بزرگی به بهره‌وری سازمان وارد می‌کند.
برای برخورداری از برنامۀ نگهداشتی کامل و جامع، سطح دسترسی به قطعات یدکی در یک بازۀ زمانی مشخص بسیار ضروری است.
برای برخورداری از برنامه تعمیراتی کامل و جامع،سطح دسترسی به قطعات یدکی در یک بازه زمانی مشخص بسیار ضروری است.
علت بالا بودن هزینه‌های نگهداشت در بسیاری از سازمان‌ها ، مشکلات مرتبط با مدیریت قطعات در انبار است.
 
 

storge benefit

مزایای بهینه سازی انبار قطعات یدکی؟

                                                    
 
 
کاهش زمان انتظار
   کاهش الزامات خرید
      کاهش الزاماتکنترلی
         کاهش هزینه‌های نگهداشت
            کاهش مشکلات مربوط به فضای انبار
               کاهش زمان تعمیرات برنامه ریزی شده ونشده

فرآیند بهینه سازی انبار قطعات یدکی

بررسی یک به یک قطعات

1-تمرکز بر اقلام با ارزش
2-به کارگیری اقدامات لازم برای کاهش موجودی
3-تشکیل تیم و بهبود توانایی آن ها

بازنگری فرآیند مدیریت

1-ارزیابی فرآیند فعلی مدیریت اقلام موجودی
2-بررسی معضلات و مشکلات تشخیص داده شده
3-تنظیم برنامه کاری و اجرا

 

                                  چرا کنترل موجودی قطعات یدکی با سایر انواع موجودی متفاوت است؟؟

       چرا راهکارهای استفاده شده برای مدیریت موجودی مستقیم را نمی توان برای قطعات یدکی استفاده کرد؟؟

                                     چرا یک روش کنترل موجودی برای همه اقلام کارایی ندارد؟؟

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSq1VxW3SYIGOllHJUvv3am3FUHKs-GpLrPJlxVy-JYnjvfTeHi

اگر سوالی دارید پاسخگوی شما هستم

031-34421719

×