عضویت / ورود

 

ممیزی و ارزیابی نظام نگهداری و تعمیرات

 

ممیزی و ارزیابی بخشی از فرایند بهبود مستمر است. آنها، همراه با شناسایی جایی که بهبود می تواند آغاز شود به جمع آوری اطلاعات و داده ها می پردازند تا بتوانند ارزیابی عملکرد فعلی را انجام  دهند.ممیزی نگهداری و تعمیرات یک معاینه سیستماتیک است که توسط شخصی که دانش و درک عملیات و نگهداری و تعمیرات را دارد، برای ارزیابی اثربخشی مدیریت دارایی انجام می‌شود.

مدیریت مؤثر نگهداری و تعمیرات هر دارایی نیاز به بازخورد دارد. ممیزی تفصیلی و تصویب‌شده این بازخورد را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد یک سازمان برای بررسی سیستم‌های مدیریتی خود، شناسایی هرگونه انحراف از آن سیستم‌ها و اصلاحات لازم را انجام دهد.

.

 
 
 

 

 

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شامل ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات می‌شوند:

♣اول‌ازهمه شرکت‌هایی که خدمات نگهداری و تعمیرات را ارائه می‌کنند ، این‌ها علاقه به این دارند که برای آن‌ها مشخص شود که آیا مدیریت آن‌ها درست انجام می‌شود یا خیر.

دوم، کارخانه‌های صنعتی و سازمان‌هایی که هزینه‌های آن‌ها افزایش‌یافته و یا تولید آن‌ها کاهش‌یافته نیز علاقه‌مند به دانستن این هستند که آیا مشکلات ناشی از کمبود در طراحی ومدیریت ناکافی تولید است ویا اینکه ناشی ازمدیریت نگهداری و تعمیرات  می‌باشد.

♣سوم، سازمان‌هایی که به دنبال رعایت الزامات استانداردهای نگهداری و تعمیرات از جمله استانداردISO 14224هستند.

معیارهایی ممیزی و ارزیابی عملکرد فعلی واحد نگهداری و تعمیرات:

♣خرابی‌ها و خاموشی‌های قابل‌قبول
♣معیارهای مالی و بودجه
♣قابلیت اطمینان ،قابلیت دسترسی کارخانه و تجهیزات بر اساس سطح خدمات کارخانه و سیاست‌ها
♣شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)
♣سطح انتظارات

 
 
 

اهداف ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

information1

ارزیابی وضعیت فعلی

teamwork2

اصلاح مشکلات و پیشگیری

idea3

مقایسه با بهترین عمل

creativity4

بررسی کارایی و بهبود مستمر

در این شیوه خدمات ،ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات با مشارکت کارفرما به مدت دو الی چهار روز به طول می انجامد و بر اساس شناخت عمیقی که از وضعیت سازمان به دست می آید بنا به درخواست کارفرما برای رفع مشکلات آن شرکت برنامه ریزی نموده و به مدیران آن شرکت در زمینه اجرای آن برنامه توصیه های لازم را ارائه داده و خود نیز بر اجرای برنامه نظارت می کنم.

 

 

 

ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

برای شروع می‌بایست ابتدا از طریق لینک زیر فرم درخواست ممیزی مدیریت نت برنامه ریزی شده  را دریافت نمایید و پس از تکمیل دقیق اطلاعات ،آن را به آدرس info@hadidavari.com ارسال نمایید.من فرم شما را بررسی می‌کنم تا با اطلاعات و شناخت بهتری نسبت به وضعیت سازمان و واحد نت شما، زمان جلسه را هماهنگ کنم.

◊دانلود و تکمیل فرم

◊ارسال فرم و بررسی آن

◊تشکیل جلسه ممیزی

◊ارائه راهکارهای مشخص

×