عضویت / ورود

 ؟RCM چرا

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان یا RCM یکی از قدرتمندترین رویکرد‌ها و تکنیکی کارآمد برای تحلیل و تصمیم‌گیری درست در حوزه نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی‌های فیزیکی است. این رویکرد، فرآیندی ساختاریافته  و نظام‌مند برای تعیین فعالیت‌های موردنیاز جهت اطمینان از ادامه  کارکرد تجهیزات یا دارایی‌های یک سازمان مطابق با انتظارات سازمان و ذینفعان است.

هفت پرشRCM2

1-کارکرد ها و استانداردهای عملکرد مربوطه تجیز در شرایط عملیاتی موجود چیست؟

2-به چه صورت هایی ممکن است تجهیز از انجام کارکردهایش باز ایستد؟

3-چه چیزی باعث وقوع هر کدام از شکست ها(خرابی های)کارکردی می باشد؟

4-در زمان رخداد هر شکست چه اتفاقاتی روی می دهد؟

5-هر شکست از چه نظرهایی اهمیت دارد؟

6-برای پیش بینی یا پیش گیری از هر شکستی چه می توان انجام داد؟

7-چه باید کرد اگر نتوان فعالیت پیش اقدام مناسبی پیدا کرد؟

مسیر استاندارد پیاده سازی RCM=کاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی

7جزء پیاده سازی RCM

1-تعریف کارکردها

 • کارکرد های اولیه:آن ها دلایل وجود تجهیزات در کارخانه اند و تشخیص آن ها امری نسبتا ساده است و نام بسیاری از تجهیزات صنعتی بر اساس کارکرد های اولیه آن ها تعیین می شود.
 • کارکردهای ثانویه:از بیشتر تجهیزات انتظار می رود که به جز کارکرد های اولیه شان قابلیت انجام یک یا چند کارکرد اضافی دیگر را داشته باشند،چنین کارکرد هایی را ثانویه می نامند.
 

2-شناسایی شکست های کارکردی

 عدم توانایی تجهیز در انجام کارکرد در سطح استاندارد عملکرد مورد قبول کاربر را شکست کارکردی گویند، این تعریف علاوه بر عدم توانایی کلی در انجام کارکرد،شکست های جزئی را هم در بر می گیرد.

 • شکست کلی و جزئی
 • محدودیت های بالایی و پایینی
 • درجه های اندازه گیری و نشان دهنده ها
 • شکست های کارکردی و شرایط عملیات
 

3-شناسایی حالات شکست(خرابی)

هر پیشامدی که باعث یک شکست کارکردی شود یک حالت شکست نامیده می شود، معمولا برای هر شکست کارکردی بین یک تا سی حالت شکست فهرست می شود.

 • افت توانایی
 • بالا رفتن سطح مطلوب عملکرد(افزایش تنش وارده
 • عدم توانایی ذاتی
 

4-تشخیص اثرات شکست

اثرات شکست شرح می دهند که در زمان وقوع یک حالت شکست چه اتفاقاتی رخ می دهند.

 

5-شناسایی پیامد های شکست

اثرات شکست شرح می دهند که در زمان وقوع یک حالت شکست چه اتفاقاتی رخ می دهند.

 • پیامد های شکست های پنهان
 • پیامد های ایمنی و محیط زیستی
 • پیامد های عملیاتی
 • پیامد های غیر عملیاتی
 

6-انجام فعالیت های پیش اقدام

 • فعالیت بازسازی زمان بندی شده
 • فعالیت از رده خارج کردن زمان بندی شده
 • فعالیت اقتضایی زمان بندی شده
 

7-انجام اقدامات پیش فرض

 

 • فعالیت جستجوی شکست زمان بندی شده
 • باز طراحی
 • عدم انجام نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده
 

دستاورد هایRCM

اثر بخشی نگهداشت

safty
افزایش ایمنی
available(2)
افزایش دسترس پذیری وقابلیت اطمینان تجهیز
quality
افزایش کیفیت محصول
equipment
افزایش کارایی تجهیز

راندمان نگهداشت

planning
برنامه ریزی و کنترل بهتر و دقیق تر
settings
کنترل بهتر موجودی لوازم یدکی و کاهش هزینه های آن
cost
کاهش هزینه های مستقیم نگهداری و تعمیرات
hiring
کاهش هزینه نیروی انسانی

 

درخواست بهبود نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

پس از دانلود و تکمیل فرم؛آن را به آدرسinfo@hadidavari.com ایمیل یا به شماره تلگرام09131297162ارسال کنید.

×