عضویت / ورود

چرا باید نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را بهینه کنیم؟


یکی از مسائل حیاتی در تعیین کلید موفقیت سازمان،قابلیت اطمینان بالا می‌باشد!

بازدهی بیشتر تجهیزات باعث افزایش دامنه نت پیشگیرانه می‌شود که این افزایش دامنه منجر به شناخت و به‌کارگیری بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شده است. 

 

بهینه کردن نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چه منافعی برای سازمان و کسب و کار شما ایجاد می کند؟


افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات

افزایش کارایی نگهداری و تعمیرات

افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات

کاهش هزینه ها(قطعات یدکی و نیروی انسانی)
 
 

 

 

ضعف در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه،مانعی است برای پیشرفت سازمان!

ضعف در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه،هزینه های قطعات یدکی و نیروی انسانی را افزایش می دهد.

ضعف در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه،قابلیت دسترسی ماشین آلات و قابلیت اطمینان تجهیزات را کاهش می دهد.

 

 

فرآیند بهینه کردن نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه


 

1-اولویت بندی دارایی ها
7-تشریح پیامدهای خرابی
2-تهیه فهرستی از وظایف فعلی نگهداشت
8-توضیح اقدامات لازم جهت پیشگیری
3-شناسایی حالات خرابی که وظایف نگهداشت به آن ها می پردازد
9-توضیح اقدامات لازم در صورت عدم پیشگیری
4-تشخیص سایر حالات خرابی که قبلا مورد بررسی قرار نمی گرفته
10-بازبینی نتایج و تایید آن ها
5-مشخص کردن کارکردهای از دست رفته
11-اجرا کردن نتایج در سطح کارخانه
6-تشریح اثرات خرابی
12-بازنگری و بهبود برنامه به طور پیوسته
 

مزایا و ارزش های بهینه کردن نگهداشت پیشگیرانه برای واحد نگهداری و تعمیرات!!

downtime1

کاهش خاموشی برنامه ریزی شده

no value2

کاهش وظایف فاقد ارزش

pm action3

افزایش اقداماتPMهدفمند

hours4

کاهش ساعات کاری نگهداشت

 

   https://128.ir/wp-content/uploads/2018/05/tel01.png

    اگر سوالی دارید پاسخگوی شما هستم

       031-34421719

 
×