عضویت / ورود

CMMSامکان بهره گیری از زمان را میسر می کند.

  CMMSبه کارگیری چندین مسیر ارتباطی را همزمان و یکجا فراهم می کند.

   CMMSشرایط برای تصمیم گیری مناسب را فراهم می کند وانجام دادن چند کارهمزمان را راحت می کند.

نرم‌افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات،ابزارهای ارزشمندی هستند که کارهای زمان‌بر را مدیریت می‌کنند تا بتوانیم از زمان آزادشده برای انجام فعالیت‌های باارزش استفاده کنیم.این سیستم‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا تعاملات،سوابق و مستندسازی‌ها را ردیابی کنند و بسیاری از محاسبات و برخی از فرآیندهای کسب‌وکار را خودکار کنند.

افزايش حجم اطلاعات در واحدهاي نگهداری و تعمیرات و لزوم بررسي و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌منظور تصمیم‌گیری مناسب، نياز به مكانيزه کردن را در امر نگهداری و تعمیرات را بیش‌ازپیش نمايان می‌سازد. امكان استفاده از نمودارها ، نياز به فيلتراسيون روي اطلاعات و نياز به دسته‌بندی اطلاعات از مهم‌ترین عواملي هستند كه نياز به وجود اتوماسيون را ملموس می‌نماید.

 

فرآیند پیاده سازیCMMS

1

تحلیل و طراحی فرایند

ترسیم فرایتدها به صورت دستی یا خودکار،بازبینی فرایندها بر اساس نیازهای کسب و کار
2

تحلیل الزامات و تعیین راهکار

تعیین بایدها و قابلیت های اصلی سیستم،تعیین کارکردهای ویژه که نرم افزارباید پشتیبانی کند
 
3

انتخاب راهکار فروشنده

درخواست ارائه راهکار توسط فروشنده نرم افزار،حذف ماژول هایی که الزامات را تعیین نمی کنند
4

طراحی و ساخت

یکپارچه سازی فرایندهای مدیریت نگهداشت و زنجیره تامین،بازنگری و تحلیل فرایندها
 
5

انتقال

انتقال اطلاعات پویا درراستای نیاز کاربران،انتقال تمام اطلاعات پیش از بهره برداری از سیستم
6

آزمایش

کارکردن سیستم تا حد امکان شبیه به وضعیت واقعی،یافتن اشکالات و اشتباهات سیستم
 

عواملی که در توجیه و ارزیابی ارزشمندی سرمایه گذاریCMMS نقش اساسی دارند

یک سیستمCMMSموفق باید انجام بهتر کارها و تسهیل آن ها را در پی داشته باشد.اگر استفاده از سیستم کاربرناپسند باشد، کارکنان از آن پشتیبانی نخواهند کرد و برای سازمان کارا نخواهد بود.
آنچه که سیستم های ارزشمندباید انجام دهند، کمک به حرکت در مسیر پیشرفت فرایندها یا راه اندازی طرح های پیشرفت فرایندها می باشد، اگر سیستمی نتواند این کار را انجام دهد، قطعا موثر و مورد نیاز نخواهد بود.
استفاده از سیستمCMMSارزشمندباید در جهت کاهش هزینه های مستقیم نگهداشت موثرو استفاده از موادباشد، همچنین باید افزایش بهره وری نیروی کار را در پی داشته باشد.
هر چه قدر از زمان انتشار آن گذشته باشد، بر اساس به‌روزرسانی‌های مستمر آن و رفع مشکلات آن، نرم افزار به یک سطح بلوغ قابل‌قبول دست پیدا خواهد کرد.
قیمت یا هزینه نرم افزار نیز یکی از معیارهای مهم ارزیابی آن برای سازمان است که با توجه به مشخصات نرم افزار و امکانات آن ازجمله پشتیبانی،آموزش،بومی‌سازی با توجه به نیاز سازمان،مدیریت سیستم و غیره آن را مبنای مقایسه با نرم‌افزارهای مختلف قرار دهد.
یکی از موضوعاتی که سازمان جهت انتخاب نرم افزار CMMS باید مدنظر قرار دهد این است که با توجه به گردش کارها؛ اهداف کسب‌وکار و استراتژی‌های تعریف‌شده، شرکت ارائه‌دهنده نرم افزار بتواند این بومی‌سازی یا سفارشی‌سازی را برای سازمان مطابق با موارد و ماژول‌های تعریف‌شده انجام دهد.
سازمان هنگام خرید و ارزیابی نرم افزار cmmsسطح پشتیبانی فنی نرم افزار توسط شرکت ارائه‌دهنده یا فروشنده در طول مدت پیاده‌سازی و بهره‌برداری را باید به‌دقت بررسی کند.
قطعاً یک نرم افزار تحت وب با توجه به نداشتن مشکلات نرم افزار کلاینت سرور از مزایای زیادی همچون زمان‌بر نبودن نصب نرم افزار،دسترسی و خرابی‌ها و سایر موارد برخوردار است.

 

 نرم افزارهای CMMSباید در راستای اهداف مدیریت نگهداری و تعمیرات  فعالیت کنند.

 نرم افزار های CMMSبایدبالزامات مدیریت نگهداری و تعمیرات سازگار باشند.

 
 

 

مشخصات مقایسه وارزیابی نرم‌افزارهایCMMSکه تعیین‌کننده موفقیت و یاشکست پیاده‌سازی نرم‌افزار در سازمان می‌باشند

1-مشخصات فنی
مشخصات فنی باید بر اساس سطح انتظارات کاربران و واقعیت موجود نرم افزارها صورت گیرد.
2-بلوغ نرم افزار
سازمان ها باید سطح بلوغ نرم افزاررا ارزیابی کنند.
3--قابلیت پیکربندی و سفارش سازی
سازمان ها بایدسفارش سازی گردش کارهای سازمان و قابلیت پیکربندی را در نظر داشته باشند.
4-توانایی در برآورده کردن اهداف کلیدی و عوامل بحرانی موفقیت
باید ارزیابی شود که نرم افزار،تمام یا بخشی از عوامل بحرانی موفقیت تعریف شده را برآورد می کند یا نه.
5-تبعیت از استانداردها
باید توجه داشت که نرم افزارها و هر کدام ازماژول هابه طور خاص ازاستانداردخاصی تبعیت می کنند یانه.
6-سطح پشتیبانی فنی
سازمان باید سطح پشتیبانی فنی در دسترس سیستم را در مدت پیاده سازی و بعد از آن بررسی کند.
7-نوع فناوری
باید توجه داشت سیستم از نوع کلاینت سرور است یا مبتنی بر وب است.
8-مقیاس پذیری نرم افزار
قدرت پاسخگویی نرم افزار نسبت به افزایش حجم فرایندها و افزایش تعداد کاربران باید ارزیابی شود.
9-در دسترس بودن مستندات و راهنمای نرم افزار
باید درنظر داشت که آیاراهنمای کامل در مورد ماژول های نرم افزارو استفاده ا نرم افزارموجود است یا نه.
10-امنیت سیستم
سازمان باید خصوصیات امنیتی نرم افزار را درتطابق با سیاست ها والزامات درون سازمانی ارزیابی کند.
11-قابلیت دسترسی سیستم
نرم افزارباید خرابی هایی که ممکن است باعث ازکارافتادگی کامل سیستم شود را شناسایی کند.
12-هزینه نرم افزار
جهت تعیین هزینه مالکیت نرم افزار باید موضوعات اصلی مدیریت سیستم را در نظر گرفت.
13-صلاحیت ها
هنگام ارزیابی نرم افزار،باید صلاحیت کارشناسان فروشنده را ارزیابی کرد.
14-کاربرپسندی نرم افزار
وقتی صحبت از کاربرپسندی نرم افزار می شود،منظور قابلیت استفاده و سادگی در یادگیری آن است.
 
×