عضویت / ورود
تغییرات اصلی نسخه پیش‌نویس استاندارد EN 15341:2017
فوریه 4, 2019
فرایند نگهداری و تعمیرات از نگاه استاندارد EN 17007
فوریه 8, 2019

چارچوب و اجزای عملکرد نگهداری و تعمیرات

عملکرد نگهداری و تعمیرات مسئولیت سطح نگهداشت و مسئول هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را بر عهده دارد. همان‌طور که عملکرد کیفیت در یک سازمان باید به مدیر ارشد سازمان توضیح دهد و جوابگو باشد، عملکرد نگهداری و تعمیرات نیز به همین دلایل باید این کار را انجام دهد.

 عملکرد نگهداری و تعمیرات، مشکلات مربوط به نگهداری و تعمیرات را با توجه به شرایط سازمان موردتوجه قرار می‌دهد.

در تعریف عملکرد نگهداری و تعمیرات، این موضوع مطرح است که نگهداری و تعمیرات سازمان از یک چارچوبی تشکیل‌شده است که سنجش و اندازه‌گیری این چارچوب می‌تواند وضعیت عملکرد نگهداشت سازمان را مشخص کند. عملکرد نگهداری و تعمیرات و توسعه این فلسفه، ساختار کارکردها  را به‌عنوان خروجی نگهداری و تعمیرات محسوب می‌کند که ما در تعریف عملکرد نگهداشت این چارچوب و ساختار را، اجزای عملکرد نگهداشت نام‌گذاری کرده‌ایم.

این اجزا که نسخه ۲۰۱۹ استاندارد  EN 15341 آن‌ها را به نام زیر کارکردهای نگهداری و تعمیرات معرفی کرده است ،شامل ۸مورد می‌باشد.۶ مورد مربوط به موضوع نگهداری و تعمیرات است، یکی در خصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی و آخرین مرتبط با ICT یا همان فناوری اطلاعات و  ارتباطات است.در اینفوگرافیک زیر این ۸ موضوع یا چارچوب کلی را می‌توانید مشاهده کنید که در ادامه نیز توضیح مختصری در مورد هریک از اجزا ارائه‌شده است.

 

 

۱-مدیریت دارایی‌های فیزیکی

همان‌طور که می‌دانید مبحث مدیریت دارایی‌های فیزیکی بسیار گسترده و برای یک سازمان دارایی محور، بسیار بااهمیت است.هدف از موضوع مدیریت دارایی‌های فیزیکی در اینجا، صرفاً نقش نگهداری و تعمیرات در مدیریت دارایی‌های فیزیکی است.

نگهداری و تعمیرات در مدیریت دارایی فیزیکی به مدیریت کل دارایی‌های فیزیکی بهینه می‌انجامد تا به‌طور پایدار اهداف سازمانی را دنبال کند.بنابراین مدیریت دارایی فیزیکی نشان‌دهنده اهمیت مناسب نگهداری و تعمیرات در مراحل مختلف چرخه زندگی است و به مدیریت نگهداری و تعمیرات برای تعریف راهبرد مؤثر در بلندمدت کمک می‌کند.

فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات نقش مهمی را در مدیریت چرخه عمر دارایی‌های فیزیکی ایفا می‌کنند، زیرا مراقبت از تمامیت خود را برای بخش عمده‌ای از زندگی دارند.

دارایی‌های فیزیکی ارتباطات بین نگهداری و تعمیرات و سایر فرایندهای دارایی را فراهم می‌سازد تا عملکرد، در طول چرخه عمر با توجه به چشم انداز، مأموریت، ارزش‌ها و اهداف سازمان، سنجیده شود.

 

۲-بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در نگهداری و تعمیرات

حفظ سلامت و ایمنی شخصی و حفاظت از اقلام و محیط‌زیست در طول وظایف نگهداری و تعمیرات، هدف یکی از زیر فرایندهای پروسه نگهداری و تعمیرات است. بنابراین، ارزیابی خطرات مربوط به این وظایف، تعریف اقدامات برای جلوگیری و پاسخ دادن به شرایط تصادفی شرح داده‌شده در طرح پیشگیری و ایمنی مطرح می‌شود.

تجزیه‌وتحلیل خطرات و آسیب‌دیدگی ابزاری است که به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه در هر فعالیت اصلاحی، پیشگیرانه، پیش بینانه یا بهبودهای فنی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این عملکرد مربوط به اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از منابع کافی برای جلوگیری از صدمات و خسارات و مطابق با قوانین و اهداف سازمان است.H.S.E در نگهداری و تعمیرات شامل قوانین، قواعد و رویه‌هایی است برای انجام تجزیه‌وتحلیل ریسک و انجام اقدامات پیشگیرانه و حفظ بی‌عیبی تجهیزات در شرایطی که آن‌ها را قادر می‌سازد مطابق با الزامات و استانداردها ، به‌طور پایدار راه‌اندازی شوند و کار کنند.

 

۳-مدیریت نگهداری و تعمیرات

مدیریت نگهداری و تعمیرات، یعنی دستیابی به‌بهترین عملکرد نگهداری و تعمیرات در راستای اهداف و استراتژی اعلام‌شده سازمان، به‌کارگیری و استفاده از منابع مناسب نگهداشت، بهینه‌سازی کلیه جنبه‌های و فرایندهای مدیریتی، سازمانی، اداری و پشتیبانی با یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه است.این بخش از اجزای عملکرد نگهداری و تعمیرات، مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوع در این مبحث است.

مدیریت نگهداری و تعمیرات که مهم‌ترین موضوع عملکرد نگهداری و تعمیرات می‌باشد، توانایی استفاده از نظریه‌ها، برنامه‌ها و شیوه‌های مدیریت، منابع داخلی و خارجی موجود برای هماهنگ کردن فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات به‌منظور دستیابی به بهترین عملکرد نگهداشت مناسب و دارایی‌های فیزیکی در یک چارچوب، با توجه به چشم‌انداز، مأموریت، ارزش‌ها، سیاست‌ها و اهداف اعلام‌شده سازمان را بر عهده دارد.

۴-صلاحیت افراد

در حال حاضر برای انجام کاری، افزون بر دانش عملی و تجربه فردی لازم است فرد به شکل کاملاً تخصصی در آن حوزه دانش، مهارت و فعالیت‌های تحت نظارت داشته باشد تا بتواند صلاحیت و شایستگی لازم برای ایفای مؤثر نقش‌های محوله را کسب کند.

صلاحیت افراد نگهداری و تعمیرات در اولویت است، زیرا نگهداری و تعمیرات عملکردی است که در آن نیروی کار یک منبع مهم ازنظر کمیت و کیفیت است.

صلاحیت افراد در نگهداری و تعمیرات به معنی نظریه‌ها، برنامه‌ها و شیوه‌هایی است که از طریق آموزش، تجربه و دانش خاص درزمینهٔ نگهداری و تعمیرات در بهترین سطح حرفه‌ای بودن (صلاحیت) در خصوص ۴ موقعیت محرک زیر حاصل می‌شود.

– مدیر

– مهندس /سرپرست

– متخصص فنی

– برنامه‌های آموزشی

 

۵-مهندسی نگهداری و تعمیرات

مهندسی نگهداری و تعمیرات استفاده از تئوری، فناوری، شیوه‌های فنی و کاربردهای رشته‌های مهندسی برای دستیابی به بهترین عملکرد در شرایط حفظ رقابت و در دسترس بودن دارایی‌های فیزیکی مطابق با چشم‌انداز، مأموریت، سیاست و اهداف سازمان است و یا به‌عبارتی‌دیگر مهندسی نگهداری و تعمیرات نظم و انضباط و حرفه‌ای در استفاده از مفاهیم مهندسی برای بهینه‌سازی تجهیزات ، رویه‌ها و بودجه دپارتمان جهت دستیابی به حفظ و نگهداری بهتر، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن تجهیزات است.

اگر دانش و مهندسی نگهداری و تعمیرات در سازمان‌های تجهیز محور نباشد و یا در سطح ضعیفی عمل کند، نگهداری و تعمیرات معنا و مفهومی ندارد و به عبارتی مهندسی نگهداری و تعمیرات نظم و انضباط و حرفه‌ای در استفاده از مفاهیم مهندسی برای بهینه‌سازی تجهیزات، رویه‌ها و بودجه دپارتمان جهت دستیابی به حفظ و نگهداری بهتر ، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن تجهیزات است.

 

۶-سازمان‌دهی و پشتیبانی

سازمان‌دهی و پشتیبانی با استفاده از نظریه، روش‌ها و شیوه‌های سازمانی، لجستیک، انبارداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهینه‌سازی منابع نگهداری و تعمیرات به کار گرفته می‌شود.

هدف اصلی این است که سازمان‌دهی و حمایت از فعالیت‌های حوزه نگهداری و تعمیرات، در چارچوب استراتژی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی، به‌منظور دستیابی به بهترین بهینه‌سازی منابع نگهداری و تعمیرات انجام شود.

این ترکیبی از منابع نگهداری و تعمیرات داخلی و خارجی به‌عنوان افراد، قطعات یدکی، ابزار، تجهیزات، اطلاعات، روش‌ها، فرآیندها، رویه‌ها، استانداردها، بهترین روش‌ها، ICT و سایر موارد است که می‌تواند ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات را برای دستیابی به‌بهترین عملکردها ازنظر ایمنی، بهره‌وری، اثربخشی، کیفیت، هزینه و سطح خدمات را فراهم کند.

 

۷-مدیریت (اداره کردن) و تأمین کردن

اداره کردن و تأمین کردن که یکی از اجزای عملکرد نگهداری و تعمیرات می‌باشد، ترکیبی از نظریه‌ها، برنامه‌ها و شیوه‌های مربوط به اقتصاد نگهداری و تعمیرات و خدمات تأمین قطعات یدکی، تجهیزات و ابزار مواد، پیمانکاران و غیره برای دستیابی به بهترین عملکرد در چارچوب کار مرتبط با اهداف سازمان است.

این موضوع را بدانیم که برای برخورداری از برنامه و نظام نگهداری و تعمیرات صحیح،مناسب و کامل، تأمین کردن و اداره کردن منابعی ازجمله مواد و قطعات یدکی و همچنین پیمانکاران در خصوص فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات از اهمیت خاصی برخوردار است.

این زیرعملکرد شامل سه بخش اصلی است:

۱) رعایت کلیه شیوه‌های اقتصادی و رویه‌های نگهداری و تعمیرات مطابق با قوانین مالی و حسابداری کشور و سازمان.

۲) فعالیت‌های حسابداری و رویه‌های مناسب برای کلیه منابع نگهداری و تعمیرات و کنترل بودجه و هزینه‌ها.

۳) مدیریت زنجیره تأمین جهت خرید و تأمین کلیه پشتیبانی فنی به‌عنوان دستگاه، ابزار، تجهیزات، قطعات یدکی ، مواد و نگهداری خارجی، متناسب با نیازها و برنامه‌های نگهداری و تعمیرات برای اجرای کار.

 

۸-فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)

فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌اختصار ICT عبارتی است که دربرگیرنده تمام فناوری‌های پیشرفته، نحوه ‌ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است.فناوری اطلاعات ‌و ارتباطات، قطعاً تحولات گسترده‌ای را در تمامی عرصه‌های بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن به‌گونه‌ای است که جهان امروز به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یک جامعه اطلاعاتی می‌باشد.

فن‌آوری‌های فعال می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی در افزایش رقابت، بهینه‌سازی استراتژی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و کنترل‌ها برای دستیابی به مدل‌های تعالی عملکرد نگهداری و تعمیرات پیشرفته جدید کمک شایانی کنند. عملکرد مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات استفاده از برنامه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات برای توسعه و دستیابی به‌بهترین عملکرد نگهداری و تعمیرات در چارچوب انقلاب صنعتی ۴٫۰ و اینترنت اشیا صنعتی (صنعت، زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و سایر) با توجه به چشم‌انداز، مأموریت، ارزش‌های سازمان و اهداف  است.

 

.

هادی داوری
هادی داوری
من همیشه در حال یادگیری‌ام و هر آنچه تاکنون آموخته و تجربه کرده‌ام را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

دراین‌باره بیشتر بخوانید


چنانچه این مطلب برای شما مفید بوده، لطفاً برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقه‌مند به مباحث مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی‌های فیزیکی به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×