عضویت / ورود

گزارش فعالیت‌های پیشگیرانه

فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شامل تمامی فعالیت‌هایی است که برای حفظ و نگهداری تجهیزات در شرایط کارکرد مناسب و مورد انتظار، از قبل پیش بینی، برنامه‌ریزی و اجرامی‌شود.درواقع به‌تمامی فعالیت‌هایی که برای پیش‌گیری از خرابی و توقفات برنامه‌ریزی نشده تجهیزات انجام می‌شود،فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه گفته می‌شود.

این نوع نگهداری و تعمیرات مبتنی بر زمان یا مبتنی بر ضریب استفاده است که از طریق اجرای بازدیدها، پاک‌سازی، روغن‌کاری و تنظیمات جزئی و دیگر اقدامات پیشگیری از خرابی انجام می‌شود

فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۳ هدف اصلی در نظام نگهداری و تعمیرات سازمان را دنبال می‌کنند که به شرح زیر می‌باشد:

۱-کاهش توقفات برنامه‌ریزی نشده یا افزایش دسترس‌پذیری دارایی‌های فیزیکی

۲-افزایش عمر مفید دارایی‌های فیزیکی سازمان

۳-کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و سازمان

البته این فعالیت‌ها، اهدافی دیگر ازجمله افزایش قابلیت اطمینان، افزایش کیفیت، کنترل قطعات یدکی، افزایش کارایی تجهیزات، افزایش ایمنی و غیره را نیز به همراه دارند.

فعالیت‌های اصلی در ارتباط با نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارت‌اند از:

  • بازرسی‌ها
  • خدمات و سرویس
  • روانکاری
  • چفت‌وبست یا بستن
  • تعویض‌های زمان‌بندی‌شده قطعه
  • تست دوره‌ای

 

بازرسی‌ها شامل همه بررسی‌های عینی یا اندازه‌گیری‌هایی که  توسط حواس پنج‌گانه یا با استفاده از یک ابزار انجام می‌شود، را شامل می‌شوند.بازرسی‌ها در راستای نشت‌ها، ترک‌ها ،هم ترازی، تغییرات دما،تغییرات فیزیکی و غیره تعریف می‌شوند. همه این‌ها نشان می‌دهند که یک عنصر از تجهیزات دچار نقص یا شکست بالقوه شده است و یا درنهایت شکست‌خورده است. معمولاً بازرسی‌ها ازجمله اندازه‌گیری و نظارت باید قبل از بین رفتن عملکرد تجهیز با توجه به فرکانس‌های مناسب بازرسی انجام شود. این کار تیم نگهداری و تعمیرات را قادر می‌سازد تا زمان مناسب برای تعمیر اصلاحی یا جایگزینی تجهیزات و قطعات را پیش‌بینی کند.

خدمات و سرویس ممکن است شامل هم ترازی، تمیز کردن، پاک‌سازی یا جایگزینی فیلترها و بررسی عملکرد سنسور باشد. این فقط چند نمونه است و هر قطعه تجهیزات ممکن است یک یا چندوظیفه PM دوره‌ای را به وجود آورد.

روانکاری شامل تعویض، سرریز کردن روان‌ساز و روغن‌کاری تجهیزات است و فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پیشرفته در این نوع فعالیت پیشگیرانه ممکن است شامل تجزیه‌وتحلیل برای تعیین شرایط کاری تجهیزات، ماهیت سایش یا زمان‌بندی تغییر روانکاری باشد. تجزیه‌وتحلیل همچنین ممکن است آلودگی را شناسایی کند.ناگفته نماند که این نوع فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، قسمتی از برنامه پایش وضعیت روغن است و با فعالیت آنالیز روغن در نگهداری و تعمیرات پیش بینانه متفاوت است.

فعالیت چفت‌وبست پس از نصب و راه‌اندازی اساسی و اصلاحی تعریف می‌شود که برای بررسی لقی و شل بودن اجزا و تجهیزات مشخص و به کار گرفته می‌شود.

تعویض‌های زمان‌بندی‌شده قطعه در مقطعی از پیش تعیین‌شده، بر اساس زمان سپری‌شده یا استفاده، یک سازه یا قطعه یا بخش،بدون در نظر گرفتن وضعیتش تعویض می‌شود.

تست دوره‌ای که از آن به‌عنوان جستجوی شکست نیز نام‌برده می‌شود و در برخی منابع آن را تحت عنوان تاکتیک جداگانه معرفی کرده‌اند. این فعالیت بیشتر برای خرابی‌های پنهان کاربرد دارد، خرابی‌های پنهان به خرابی‌هایی گفته می‌شود که در شرایط عادی بهره‌برداران مشهود نیستند و غالباً در سیستم‌های پشتیبانی و ایمنی رخ می‌دهند که در آن، ابزار محافظتی در حالت طبیعی فعال نیست.این فعالیت شامل کنترل کردن کارکرد پنهان با تست‌های تعریف‌شده در فواصل منظم برای روشن شدن کارکرد یا عدم کارکرد دارایی است.

 

 

در برخی از مطالعات نشان می‌دهد که تا ۳۰الی۵۰درصد از خرابی‌های تجهیزات ناشی از انجام ندادن و یا کوتاهی در انجام دادن فعالیت‌های پیشگیرانه است. عدم اجرای این وظایف به‌خوبی باعث افزایش خرابی تجهیزات و زمان توقفات برنامه‌ریزی نشده می‌شود.

با توجه به فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تعریف‌شده در سازمان، معمولاً برنامه‌ها و دستور کارها به‌صورت روزانه و دست‌نویس یا از طریق نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات جهت اجرا، صادر می‌شوند که پرسنل مربوطه باید پس از انجام فعالیت درخواست شده گزارش انجام آن را تکمیل و به واحد برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات تحویل دهند.

این گزارش‌ها که در فرم گزارش فعالیت‌های پیشگیرانه ثبت می‌شوند، به‌طورمعمول طوری تکمیل می‌گردند که می‌توانند شامل اطلاعات زیر باشند:

تاریخ فعالیت‌های پیشگیرانه

توقف فعالیت‌های پیشگیرانه

نام کارخانه/بخش اصلی کارخانه

نام دستگاه و تجهیز

کد تجهیز و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

شرح فعالیت‌های پیشگیرانه

عیوب مشاهده‌شده و اقدامات انجام‌شده

زمان صرف شده

نام مجری

نمونه فرم گزارش فعالیت‌های پیشگیرانه را می‌توانید از قسمت زیر دانلود کنید.

×