عضویت / ورود

فرم شناسنامه عملکرد دارایی

فرم شناسنامه عملکرد دارایی شامل اطلاعات فنی دارایی برای رسیدن به عملکرد وظیفه‌ای مناسب دارایی با توجه به مشخصات فنی و وضعیت ایمنی آن می‌باشد.

بخشی از این فرم شامل اطلاعات و مشخصات فنی دارایی است که برگرفته از فرم مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات می‌باشد و بخشی دیگر، دربرگیرنده شرح وظایف دارایی،قابلیت‌های دارایی،محدودیت‌ها،اقدامات احتیاطی و مشخصات مدارک رویه‌ها که شامل نکات راه‌اندازی،هشدارها،قوانین،تنظیمات و اضطرارات است.

ناگفته نماند که قسمت شرح وظایف شامل توضیح تمام وظایف دارایی است و نیز قسمت قابلیت‌ها دارایی شرح کارکرد ثانویه دارایی را شامل می‌شود، همچنین کارکردهای دارایی به دو بخش تقسیم می‌شود ، بخش اول شامل کارکردهای اولیه است که درواقع همان شرح وظیفه دارایی می‌باشد و در قسمت شرح وظایف آورده شده و اینکه هدف اصلی خرید دارایی و بهره‌برداری از دارایی، کارکرد اولیه دارایی می‌باشد.

بخش دوم ،کارکردهای ثانویه است که هدف از تعریف قابلیت‌های دارایی همان کارکردهای ثانویه دارایی می‌باشد،یادآور شویم که هر دارایی به‌غیراز شرح وظایف اصلی یا کارکردهای اولیه دارای چند کارکرد ثانویه یا قابلیت می‌باشد.محدودیت‌ها و اقدامات احتیاطی در راستای بهره‌برداری و فعالیت‌های نگهداشت و مهم‌تر از همه موضوع ایمنی تعریف می‌شوند و رویه‌ها که می‌توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با راه‌اندازی و بهره‌برداری را به کاربر ارائه دهند.

فرم شناسنامه عملکرد دارایی نیز همانند فرم مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات برای دارایی‌های سطح بالا تعریف می‌شود و ما نمی‌توانیم این فرم را برای دارایی‌های سطوح پایین مانند آیتم‌های قابل نگهداری و تعمیر،قطعات،گروهی از قطعات و همچنین زیرسیستم تعریف کنیم، چراکه  برای بیشتر دارایی‌هایی که مطابق با استاندارد ISO 14224 در این سطوح قرارگرفته‌اند، نمی‌توان چنین اطلاعات و مشخصاتی تعریف و تنظیم نمود. اطلاعات شناسنامه عملکرد دارایی قطعاً منتهی به این موارد نمی‌شود و  می‌تواند در هر سازمانی با توجه به سیاست‌ها و نیازهایی که توسط افراد و مدیریت ارشد تعریف ‌شود بیشتر از این موارد باشد.

اکنون می‌توانید نمونه فرم شناسنامه عملکرد دارایی را از قسمت زیر دانلود کنید.

×