عضویت / ورود

کدگذاری تجهیزات و دارایی‌ها

هدف از کدگذاری تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی سهولت در شناسایی آن‌ها جهت حفظ و انجام فعالیت‌ها و اقدامات نگهداری و تعمیرات بر روی آن‌ها است ،درواقع کدگذاری دارایی ها و تجهیزات برای شناسایی دقیق دارایی‌ها و تجهیزات مورد بهره‌برداری و قطعات یدکی موجود در انبار و به‌خصوص برای دارایی‌هایی که نمونه  مشابهی از آنان یافت می‌شود مورداستفاده قرار می‌گیرد.

یکی از مباحث اولیه و ابتدایی در مدیریت دارایی‌های فیزیکی یا نگهداری و تعمیرات، مبحث کدگذاری دارایی ها و تجهیزات سازمان است البته نوع کدگذاری تجهیزات در هر سازمان، متناسب با تعداد تجهیزات و نیازمندی‌های سازمان می‌تواند متفاوت باشد.

به‌طورمعمول سازمان‌هایی، کدگذاری دارایی ها را انجام می‌دهند که تعداد دارایی‌ها یا تجهیزات آن‌ها جهت شناسایی و انجام فعالیت‌های نگهداشت قابل‌توجه باشد و معمولاً سازمان‌هایی که از تعداد دارایی‌های پایین بهره می‌برند لزومی بر پیاده‌سازی کدگذاری تجهیزات و دارایی‌ها ندارند.

در مبحث کدگذاری تجهیزات باید بدانیم که کدگذاری باید شامل همه دارایی‌ها شود و اینکه هر دارایی یا تجهیز، دارای یک کد منحصربه‌فرد باشد.ناگفته نماند که کدگذاری باید ساده و مبتنی بر یک منطق و اصول کلی باشد که این اصول و منطق بتواند برروی تمام انواع تجهیزات سازمان اعمال گردد و به صورت یک سند جداگانه یا همراه با دستورالعمل نگهداری و تعمیرات سازمان حفظ شود.

معمولاً کدگذاری دارایی ها از چند کاراکتر تشکیل می‌شود که هر کاراکتر نمایش‌دهنده موضوعی است، اما این موضوع را باید مدنظر داشته باشیم که کاراکترها یا فیلدهایی را  تعریف کنیم که کاربردی باشند و از بکار بردن کاراکترها یا  فیلدهای اضافی و غیرکاربردی خودداری کنیم و همچنین سعی کنیم از ترکیب کاراکترها، مفهوم خاص و هدفمندی استخراج شود.

این نکته قابل اهمیت است که سازمان‌هایی که به دنبال نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات یا CMMS هستند لازم است در خصوص داشتن یک سیستم یا برنامه بهره‌ور و نرم افزار دارایی محور، از یک سیستم کدگذاری تجهیزات مشخص استفاده کنند و نحوه ایجاد آن را در دستورالعمل مربوطه، مطرح کنند.

سیستم کد گذاری به‌غیراز تجهیزات می‌تواند شامل موضوعات دیگر مثل فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ،پرسنل نگهداری و تعمیرات،خرابی‌ها یا توقفات فنی و غیره باشد. اطلاعات این فرم با توجه به طبقه‌بندی دارایی‌ها و تجهیزات می تواند شامل نام کارخانه،نام بخش اصلی دارایی،نام تجهیز و کد تجهیز ‌باشد.

 در پایان اینکه اطلاعات کدگذاری، در صورت وجود یا عدم وجود نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات، باید برای هر تجهیز و دارایی به‌صورت جداگانه در فرم کدگذاری تجهیزات وارد شود که نمونه این فرم را می‌توانید از قسمت زیر دانلود کنید.

×