عضویت / ورود

اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده

فاز بهره‌برداری بخش بزرگی از عمر یک دارایی را دربرمی گیرد،این فاز شامل مراحل اصلی استفاده،نگهداشت و اسقاط است که هرکدام از این مراحل می تواند فعالیت‌های خاصی را در برگیرد و دارایی‌ها می‌توانند به‌واسطه پروژه‌های ساخت و یا انتقال مالکیت به این فاز وارد شوند.نگهداری و تعمیرات یا همان نگهداشت مهم‌ترین بخش این فاز می‌باشد.این مرحله دارای یک سری اطلاعات می‌باشد که به آن اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود.

اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده و بهره‌برداری دارایی خوب،پایه و اساس عملکرد مناسب دارایی‌ها هستند و هر شخصی که با امر بهره‌برداری و نگهداری و تعمیرات دارایی‌ها درگیر است،نیاز به اطلاعات مناسبی جهت انجام کارهایش دارد.برای اینکه عملکرد بهره‌برداری بهینه باشد،این اطلاعات باید کامل،صحیح و فراگیر باشد.همچنین دست‌یابی به اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده و بهره‌برداری دارایی باید به‌قدری ساده باشد که افراد بتوانند از اطلاعات در تصمیم‌گیری‌هایشان استفاده کنند.

مدیریت اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده و بهره‌برداری دارایی ضعیف،ریشه اصلی خیلی از مشکلات عملکرد دارایی‌ها از قبیل استفاده ناصحیح،اثربخشی پایین نگهداری و تعمیرات،هزینه بالای مواد،قطعات و غیره است.همچنین مدیریت اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده ضعیف می‌تواند موجب افزایش ریسک‌های ایمنی و محیط زیستی شود.

بسیاری از سازمان‌ها،سرمایه‌گذاری‌های کلانی در سیستم‌های اطلاعات بهره‌برداری و اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهند تا به مدیریت دارایی‌ها و بهبود بازدهی و کارایی کلی آن‌ها کمک شود.این سرمایه‌گذاری‌ها عموماً شامل جمع‌آوری اطلاعات،خرید نرم‌افزارها و فناوری جدید و تصحیح فرایندهاست،با این هدف که اطلاعات بهتری فراهم شود و درنهایت منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر در مدیریت دارایی‌ها شود.اما برخلاف سرمایه‌گذاری‌هایی که در این راستا انجام می‌شود،منافع حاصل از مدیریت اطلاعات بهره‌برداری و اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده به‌کندی حاصل می‌شود و سازمان‌ها شکایت از این موضوع دارند که به اطلاعات موردنیازشان دسترسی ندارند.دلیل این موضوع این است که در دنیای واقعی،فناوری اطلاعات،تحت‌الشعاع اطلاعات قرار دارد،درست است که فناوری،نقش مهمی در مدیریت اطلاعات دارایی‌ها ایفا می‌کند اما اساس تصمیم‌گیری درست بر اساس اطلاعات خوب،نوع اطلاعات بهره‌برداری و اطلاعات نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده،کیفیت و محتوای اطلاعات،تضمین درک اطلاعات توسط کارکنان و ذینفعان،کنترل فرآیندهای ایجاد،مدیریت و نگهداری اطلاعات و نیازسنجی فناوری و چگونگی استفاده از آن‌ها می‌باشد.

در اینجا تعدادی از فرم‌های اطلاعات  نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده در راستای مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی آورده شده است.

فعالیت های دارایی

فرم شناسنامه عملکرد دارایی


مطالب تکمیلی
کدگذاری تجهیزات

فرم کدگذاری دارایی‌ها


مطالب تکمیلی
گزارشPM

فرم گزارش فعالیت‌های پیشگیرانه


مطالب تکمیلی
زمان بندی تعمیرات اساسی

فرم زمان‌بندی تعمیرات اساسی


انجام تعمیرات اساسی

فرم شرح تعمیرات اساسی


درخواست کار

فرم درخواست کار


فعالیت های نگهداشت

فرم فعالیت های نگهداری و تعمیرات


زمان بندیpm

فرم زمان‌بندی فعالیت‌های پیشگیرانه


فهرست تامین کنندگان و پیمانکاران

فرم فهرست تامین کنندگان و پیمانکاران


ارزیابی تامین کنندگان

فرم ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران


×