عضویت / ورود

در دسترس بودن قطعات یدکی برای یک سازمان تجهیز محور بسیار بااهمیت است زیرا کمبود آن باعث تأخیر در نگهداری و تعمیرات می‌شود.

ازآنجاکه دارایی‌های فیزیکی برای فرایندهای عملیاتی سازمان‌های تجهیز محور ضروری هستند، خرابی‌های دارایی‌ها باید به حداقل برسند، همان‌طور که می‌دانید خرابی سیستم و دارایی‌ها به نگهداری و تعمیرات سازمان بستگی دارد و تأخیر نگهداری و تعمیرات ناشی از عدم دسترسی منابع موردنیاز،قطعاً سازمان را با زیان‌های هنگفتی مواجه خواهد کرد.

در صورت دردسترس نبودن قطعه یدکی،تمام تلاش‌ها برای برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات بی‌ارزش خواهد شد، بنابراین برای برخورداری از یک برنامه نگهداری و تعمیراتی کامل و جامع،سطح دسترسی به قطعات یدکی در یک بازه زمانی مشخص بسیار ضروری است.البته به همان اندازه که در دسترس بودن قطعات یدکی حائز اهمیت است،مدیریت و تحت کنترل درآوردن آن‌ها نیز مهم می‌باشد.کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و بهینه‌سازی سفارشات قطعات یدکی همراه با افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، از دستاوردهای عمده مدیریت قطعات است.

علاوه بر دسته‌بندی قطعات یدکی مطابق با میزان مصرف و ارزش آن‌ها(اینفوگرافیک انواع قطعات یدکی و انبار) که به سه دسته مصرفی،پرمصرف و کم‌مصرف تقسیم می‌شوند ،می‌توان آن‌ها را با توجه به فاکتورها و معیارهای انتخابی سازمان نیز طبقه‌بندی کرد که ما بر اساس معیارهای زیر آن‌ها را به ۴ نوع یا طبقه اصلی تقسیم می‌کنیم:

معیارهای طبقه‌بندی قطعات یدکی

 • آیا عملکرد کارخانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 • آیا یافتن و تهیه آن مشکل است؟
 • آیا تهیه آن زمان‌بر است؟
 • آیا سازمان در شرایط نزدیک به ظرفیت اسمی به سر می‌برد؟

طبقه‌بندی قطعات یدکی

قطعات حیاتی و حساس- ما بدون آن‌ها نمی‌توانیم آرامش داشته باشیم و به‌راحتی ادامه دهیم.

قطعات ریسک پایین- بهتر است که در سطح پایین موجود باشد و کمبود آن‌ها باعث از دست دادن فرایند در کوتاه‌مدت می‌شود.

قطعات غیر ضروری-موجودی آن‌ها در انبار لازم نیست و هنگام نیازمی توانیم آن‌ها را تهیه می‌کنیم.

از ابتدایی‌ترین اقدامات در جهت مدیریت قطعات و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات سازمان، تهیه فهرست قطعات یدکی و درج آن‌ها در فرم مربوطه می‌باشد.اطلاعات مندرج در این لیست می‌تواند با توجه به الزامات و نیازهای سازمان‌ها متفاوت باشد،اما به‌طورمعمول فرم فهرست قطعات شامل موارد زیر می‌باشد:

 • نام کارخانه
 • نام بخش اصلی کارخانه
 • نام دستگاه
 • کد دستگاه
 • نام قطعه، شماره فنی و کد قطعه
 • شماره انبار
 • تعداد مصرف در این دستگاه
 • نرخ مصرف سالیانه
 • مصرف در سایر دستگاه‌ها
 • وضعیت ساخت و خرید
 • میزان موجودی

نمونه فرم فهرست قطعات یدکی را می‌توانید از اینجا دانلود کنید و آن را در سازمان خود باستفاده کنید.

×