عضویت / ورود

فرم فهرست تجهیزات و ماشین آلات

یکی از مقدمات ساختاری یک سازمان تجهیز محور و نیز تولید محور، در خصوص پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده تهیه فهرست دارایی‌ها فیزیکی و یا تجهیزات و ماشین‌ آلات می‌باشد.حتی سازمان‌هایی که استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات پیش کنشی  را به کار نگرفته‌اند و همچنان بنا به دلایلی استراتژی نگهداری و تعمیرات واکنشی را در رأس سازمان قرار داده‌اند برای اینکه بتوانند حداقل نیاز کارخانه و سازمان را در خصوص تأمین قطعات یدکی تأمین کنند لازم است که فهرستی از دارایی‌های فیزیکی و یا تجهیزات و ماشین‌آلات خود داشته باشند.

این فهرست می‌تواند به‌صورت کاغذی یا فایل کامپیوتری در سازمان بایگانی شود و هر موقع که سازمان اقدام به تهیه نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات(CMMS) یا هر نرم‌افزار و برنامه‌ای برای کنترل و مدیریت دارایی‌ها کرد، این فهرست تجهیزات و ماشین‌ آلات را وارد نرم‌افزار و یا برنامه کند. ناگفته نماند که فهرست تجهیزات و ماشین‌ آلات باید مطابق با کاهش یا افزایش دارایی‌های سازمان بنا به چرخه عمر دارایی‌ها و نیازهای سازمان هرچند وقت به‌روزرسانی شود.برای تهیه این فهرست نیاز به تهیه و ایجاد فرم فهرست تجهیزات و ماشین‌آلات در سازمان است که این فرم می‌تواند از تعدادی اطلاعات و مشخصه‌های لازم تشکیل‌شده باشد.این اطلاعات و مشخصه‌ها با توجه به درخت تجهیز می‌توانند طی دو فرم جداگانه تهیه و ایجاد شوند.فرم اول که به نام فرم لیست تجهیزات و ماشین آلات است شامل دستگاه‌ها و تجهیزات اصلی می‌باشد و با توجه به طبقه‌بندی استاندارد ISO 14224 می‌توان در خصوص دارایی‌های سطح۶ کلاس تجهیزات این لیست را آماده کرد و برای سطوح پایین‌تر که شامل زیرسیستم‌ها، آیتم‌ها قابل نگهداری و تعمیر و قطعات می‌باشد می‌توان از فرم شماره۲ که به نام فرم لیست قطعات و تجهیزات است، استفاده کرد.

ناگفته نماند، هر سازمان بنا به نوع تجهیزات،اندازه سازمان،اطلاعات موردنیاز و… می‌تواند مشخصه‌ها و اطلاعات دلخواه خود را وارد چنین فرمی کند.

معمولاً اطلاعاتی که نیاز می‌باشد در این فرم‌ها ثبت و نگهداری شوند مطابق با فهرست زیر می‌باشد:

فرم لیست تجهیزات و ماشین آلات

۱-نام کارخانه که تجهیز در آن قرارگرفته است

۲-نام بخش اصلی که دربرگیرنده تجهیز اصلی می‌باشد

۳-نام دستگاه یا همان تجهیز مدنظر

۴-کد دستگاه که در سازمان تعریف‌شده است

۵-مدل و تیپ

۶-شماره‌سریال

۷-نام کارخانه و کشور سازنده

۸-تعداد

دانلود نمونه فرم لیست تجهیزات و ماشین آلات

فرم لیست قطعات و تجهیزات

۱-نام دستگاه و بخش اصلی که دربرگیرنده  تجهیز یا قطعه است

۲-نام قطعه یا تجهیز

۳-مشخص نمودن سطح دارایی

۴-کد تجهیز که در سازمان تعریف‌شده است

۵-تعداد

قابل‌توجه است که در این فرم سطوح دارایی مطابق با درخت تجهیز ثبت می‌شود و مقابل آن سطح آن نیز مشخص می‌شود.

دانلود نمونه فرم لیست قطعات و تجهیزات

 

×