عضویت / ورود

اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره برداری دارایی

اطلاعات یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر سازمان است.حجم اطلاعات در سازمان‌ها بسیار زیاد است و روش‌های متفاوتی برای ذخیره و نمایش آن‌ها وجود دارد.یک نوع از این اطلاعات که لازمه حرفه مدیریت دارایی فیزیکی می‌باشد،اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره برداری دارایی می‌باشد. ارزش استفاده از این اطلاعات و روش به‌کارگیری آن‌ها و تبادل آن‌ها در سازمان،موفقیت یا شکست سازمان‌ها را مشخص می‌کند.

بهره‌برداری کارآمد از اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری دارایی فیزیکی سازمان،بهترین روش برای شاخص نمودن سازمان‌ها در بین رقبا می‌باشد.اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری دارایی می‌توانند هم از منابع داخل سازمانی به دست آیند و هم از منابع خارج از سازمان.ناگفته نماند این اطلاعات تا زمانی که به جریان نیفتند و از آن‌ها در بهبود تصمیم‌گیری استفاده نشوند و فقط گرفته شوند،حفظ و ثبت شوند،باعث ایجاد هزینه برای سازمان می‌شوند و هیچ ارزشی برای سازمان به وجود نمی‌آورند.

اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره برداری دارایی شامل تمام اطلاعاتی می‌باشد که درباره دارایی فیزیکی سازمان در خلال چرخه عمر آن‌ها می‌باشد یا به‌عبارت‌دیگر، اطلاعات سرمایه‌گذاری ترکیبی از داده‌هایی پیرامون دارایی‌های فیزیکی است که برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مدیریت آن‌ها استفاده می‌شود.

سازمان‌های دارایی محور،به داده‌ها،اطلاعات و دانش در مورد سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها به‌عنوان توانمندسازی‌های کلیدی و اساسی در درک فعالیت‌های مدیریت دارایی‌ها وابسته‌اند.

اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری دارایی خوب، باعث تصمیم‌گیری بهتر در امور مدیریت دارایی‌ها مانند بهینه‌سازی نگهداشت دارایی‌ها یا تعیین دوره‌های بازسازی و تعویض یک دارایی و… می‌شود.این تصمیم‌گیری‌ها ممکن است بر پایه اطلاعات مربوط به موقعیت دارایی،مشخصات فنی دارایی،راهنمای بهره‌برداری ،فنی و وضعیت ایمنی دارایی،نمودارها و نقشه‌های دارایی،گواهینامه‌ها،راهنمای نگهداری و تعمیرات، فهرست قطعات یدکی،فهرست اجزا و دیگر اولویت‌های کسب‌وکار باشد.ماهیت چنین اطلاعاتی متغیر است و گاهی با یکدیگر همپوشانی دارند.پی بردن به این موضوع که چه اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی موردنیاز است،این اطلاعات چگونه باید جمع‌آوری، ذخیره و استفاده گردند و این اطلاعات چگونه باید در طول زمان اصلاح شوند،سؤالی پیچیده برای تمامی سازمان‌های دارایی محور است.

ما در اینجا سعی کرده‌ایم نمونه فرم‌های اطلاعات کاربردی در حوزه نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی که بخشی از اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره برداری می باشد را جمع‌آوری کنیم.

مشخصات فنی


فرم مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات

مطالب تکمیلی
تجهیزات


فرم فهرست تجهیزات و ماشین‌آلات

مطالب تکمیلی
قطعات یدکی


فرم فهرست قطعات یدکی

مطالب تکمیلی
روانکاری


فرم اطلاعات روانکاری

مطالب تکمیلی
توقفات


فرم خرابی‌ها و توقفات فنی

دستور کار


فرم دستور کار

راه اندازی


فرم راه اندازی ماشین آلات

گواهینامه


فرم لیست گواهینامه‌ها

فعالیت های نگهداشت


فرم راهنمای فعالیت‌های نگهداشت

عیب یابی


فرم راهنمای عیب یابی و رفع آن

×