عضویت / ورود

تصمیمات درست، نتیجه تشخیص و بررسی درست


در فرآیند بهبود و استقرار روش، تشخیص و بررسی درست سازمان، بسیار مهم است.

برای همین، نیازمند اطلاعات دقیقی هستم که در ابتدا می‌بایست توسط شما ارائه شود تا جلسه مشاوره با بررسی و شناخت عمیق‌ترتشکیل گردد و یا پروژه استقرار و پیاده سازی به درستی تعریف شود. این روشی است که جلسه مشاوره شما و تعریف پروژه را نتیجه‌بخش‌تر می‌کند.لطفا فرم مربوط را تکمیل نمایید و آن را برای ایمیل info@hadidavari.ir یا شماره تلگرام09131297162 با موضوع مشاوره یا پروژه ارسال کنید تا نوبت جلسه برای شما تعیین گردد.

×