عضویت / ورود

استاندارد EN 16646

استانداردEN 16646 که یک استاندارد اروپایی است، راهنمایی برای ایجاد مدیریت نگهداری و تعمیرات مؤثر به‌عنوان بخشی از استراتژی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی را ارائه می‌دهد که آخرین نسخه انتشار یافته آن مربوط به ۲۰۱۴ است.ناگفته نماند که سری استاندارد ISO55000، تقریباً این استاندارد را پوشش می‌دهد و به‌صورت کامل یا جزئی منابع اصلی این سند هستند و نیز برای کاربرد آن ضروری می باشند.

مدیریت دارایی‌ های فیزیکی به‌عنوان فعالیت‌های هماهنگ سازمان برای درک ارزش دارایی‌ های فیزیکی تعریف می‌شود و به‌طور خاص  برای دستیابی پایدار به اهداف تجاری است. در شرایط کلی، دارایی چیزی است که دارای ارزش بالقوه یا واقعی برای سازمان دارد.

سیستم مدیریت دارایی(سیستم مدیریت دارایی فیزیکی)مجموعه‌ای از عناصر درهم‌تنیده یا متقابل یک سازمان است که سیاست‌ها و اهداف مدیریت دارایی و فرایندهای لازم برای دستیابی به آن اهداف را تعیین می‌کند. سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بخشی از سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی است. فعالیت‌هایی که مدیریت نگهداری و تعمیرات، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا می‌کند، مستقیماً به محیط تجاری و فناوری سازمان‌ها بستگی دارد. مدیریت دارایی‌های فیزیکی ارتباط  موردنیاز بین مدیریت نگهداری و تعمیرات و برنامه استراتژیک سازمان را ایجاد می‌کند و به فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات سمت‌وسو می‌دهد.

استانداردEN 16646 مدیریت دارایی‌ های فیزیکی را به‌عنوان چارچوبی برای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات معرفی می‌کند.همچنین رابطه بین برنامه استراتژیک سازمان و سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات را تعریف می‌کند و روابط متقابل بین فرایند نگهداری و تعمیرات و سایر فرایندهای مدیریت دارایی فیزیکی را نیز تشریح می‌کند.
این استاندارد نقش و اهمیت نگهداری و تعمیرات در سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در کل چرخه زندگی یک آیتم را نشان می‌دهد. استاندارد EN 16646 را می‌توان در سازمان‌های تولیدی به هراندازه به کار گرفت، اما اگر استانداردهای خاصی برای یک برنامه خاص یا حوزه خاص وجود داشته باشد، آن اسناد را نیز باید در نظر گرفت.

استانداردEN 16646 بر اساس ۸ قسمت یا فصل اصلی منتشر شده است که عبارت‌اند از:

۱-دامنه کاربرد

۲-منابع اصلی

۳- اصطلاحات و تعاریف

۴-مروری بر مدیریت دارایی‌های فیزیکی

۵-سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی

۶-فرایند مدیریت دارایی فیزیکی

۷-نظارت بر عملکرد

۸-شایستگی‌های سازمانی

سلسله‌مراتب دارایی های فیزیکی در این استاندارد به سه سطح دارایی‌های فیزیکی فردی یا انفرادی، سیستم دارایی‌های فیزیکی و سبد دارایی‌های فیزیکی مطرح می‌شود.

دارایی فیزیکی فردی یا انفرادی به‌عنوان یک آیتم فیزیکی تعریف می‌شود که دارای ارزش بالقوه یا واقعی برای یک سازمان دارد.

سیستم دارایی‌ های فیزیکی به مجموعه‌ای از دارایی‌های به‌هم‌پیوسته (از یک یا چند نوع دارایی) که باهم کار می‌کنند، اشاره دارد و می‌تواند به‌عنوان یک دارایی در نظر گرفته شود.

گروه‌بندی چندین سیستم دارایی فیزیکی به‌عنوان یک سبد دارایی‌های فیزیکی معرفی می‌شود.

سازمان در هنگام مدیریت دارایی‌های فیزیکی خود باید کلیه مراحل چرخه عمر زیر را در نظر بگیرد:

۱-ارزیابی نیازها و امکان‌سنجی دارایی‌ها

۲-تعریف مفهوم

۳-تعیین راه‌حل‌های دارایی

۴-طراحی دارایی‌ها

۵-تولید یا دستیابی به دارایی‌ها

۶-نصب و راه‌اندازی

۷-استفاده از دارایی‌ها

۸-نگهداری و تعمیرات دارایی‌ها

۹-نوسازی

۱۰-بازنشستگی یا دفع دارایی

نکته در این است که ساختارهای دقیق مراحل چرخه عمر در سه سطح دارایی‌ های فیزیکی یعنی سبد دارایی‌ها، سیستم دارایی‌ها و دارایی‌های فردی متفاوت است و اینکه چهار عامل زیر بر الزامات قابل‌توجهی که باید برای فعالیت‌های مدیریت دارایی فیزیکی تعریف شود تأثیر می‌گذارد:

– ویژگی و اهداف سازمان موردنظر
– بازاری که سازمان در آن فعالیت می‌کند
– جامعه‌ای که دارایی‌ها در آن قرار دارند
– تکنولوژی

این استاندارد نیز بیان می کند که عملکرد نگهداری و تعمیرات باید:

۱-در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد راه‌حل‌های دارایی‌های فیزیکی نقش مهمی داشته باشد.

۲-از قدرت کافی برای تأثیرگذاری در راه‌حل‌های طراحی در طول فرایند سرمایه‌گذاری به‌منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های چرخه عمر و برآورده کردن نیازهای ایمنی و زیست‌محیطی برخوردار باشد.

۳-به‌کل سازمان از طریق بهینه‌سازی عملکرد تولیدی کمک کند.

مدیریت فرایند نگهداری و تعمیرات مبتنی بر راه‌حل‌های مدیریت دارایی‌ های فیزیکی و سیاست‌های مدیریت دارایی، استراتژی‌ها و برنامه‌هایی است که منعکس‌کننده اهداف تجاری و الزامات سازمان موردنظر است. الزامات مربوط به فرایندهای نگهداری و تعمیرات و اهداف نگهداری و تعمیرات نیز از همین الزامات نشاءت می‌گیرد.

هم‌اکنون ویرایش ۲۰۱۴ استاندارد EN15628 در دسترس است که از قسمت پایین می‌توانید آن را دانلود کنید.

×