عضویت / ورود

استانداردهای مدیریت دارایی‌ها

مدیریت دارایی ها ادامه روند توسعه دانش مدیریت نگهداشت با تمرکز بر چرخۀ عمر دارایی‌ها می‌باشد و امروزه به‌عنوان یک شاخۀ مهم در علم مدیریت و مهندسی شناخته می‌شود که سعی دارد با به‌کارگیری راهبردهای مدیریت دارایی ها، روش‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت تأمین تجهیزات،بهره‌برداری، نگهداشت، مدیریت قطعات یدکی، بهبود عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت هزینه، حداکثر ارزش ممکن را در بلندمدت از دارایی‌های سازمان به دست آورد.

مدیریت دارایی ها شامل ایجاد تعادل هزینه‌ها، فرصت‌ها، و ریسک‌ها در برابر عملکرد مطلوب دارایی‌ها، جهت دستیابی به اهداف سازمانی می‌باشد،البته ممکن است این تعادل سازی در چارچوب زمانی مختلف ،در نظر گرفته شود. مدیریت دارایی‌ کاربرد رویکرد و نگرش‌های تحلیلی برای مدیریت یک دارایی ، در طول مراحل مختلف چرخه عمر آن از مرحله احساس نیاز به دارایی تا مرحله اسقاط آن را فراهم می‌کند و سازمان را قادر می‌سازد تا نیاز به دارایی‌ها و سیستم‌های دارایی در سطوح مختلف را بیازماید.

این استانداردهای بین‌المللی چشم‌اندازی از سیستم‌های مدیریتی برای مدیریت کردن دارایی ها را ارائه می‌دهد.اجرای این استانداردها سازمان را قادر می‌سازد تا سیستم مدیریت دارایی‌های خود را با دیگر سیستم‌های مدیریتی همسو و یکپارچه کند.

به‌کارگیری از این استانداردها،سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک خود از طریق مدیریت موثروکارآمد دارایی‌ها،توانمند می‌سازد و این تضمین را می‌دهند که در صورت به‌کارگیری صحیح از آن‌ها،اهداف استراتژیک سازمان به‌طور سازگار و مداوم در طول زمان به دست آیند.

دارایی‌ها از پنج دسته گسترده تشکیل‌شده‌اند که عبارت‌اند از دارایی‌های انسانی، اطلاعاتی، دارایی های مالی، نامشهود(اعتبار،روحیه،مالکیت معنوی،شهرت و…)و دارایی‌های فیزیکی که در رابطه با پنجمین دارایی یعنی دارایی فیزیکی، راهنما و استانداردی به نامPAS 55 بر روی آن متمرکز می‌باشد.ناگفته نماند که مدیریت دارایی فیزیکی،ارتباطی ناگسستنی با دیگر دارایی‌ها دارد.این استاندارد قصد دارد مدیریت چرخه عمر دارایی را تحت پوشش قرار دهد،ازجمله دارایی‌هایی که نقش زیر بنایی در دستیابی به اهداف سازمان دارند.استاندارد PAS 55 شامل دو بخش PAS 55 -1 وPAS 55 -2 می باشدکه اولی مشخصات لازم برای بهینه کردن مدیریت دارایی‌های فیزیکی را مطرح می کند و قسمت دوم دستورالعمل های بخش اول را توضیح می دهد.

اجرای درست و مؤثر مدیریت دارایی‌ها، نیازمند رویکردی منظم و دقیق است که  بتواند سازمان را به سمت تحقق اهداف استراتژیک و بیشینه کردن ارزش‌های خود در طی چرخه عمر هدایت کند. این کار در ابتدا شامل تعیین دارایی‌های مناسب جهت ایجاد ، بهترین شیوە های بهره‌برداری و نگهداری از آن‌ها و نیز اتخاذ گزینه‌های بهینه اسقاط، از رده خارج کردن و نوسازی می‌باشد.

پس از ایجاد و انتشار PAS 55 ، سازمان IAM با BSI همکاری کرد تا استاندارد بین‌المللی رسمی را از طریق سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تهیه کند .حاصل تلاش آن‌ها سه استاندارد بین‌المللی (ایزو ۵۵۰۰۰ ، ۵۵۰۰۱ و ۵۵۰۰۲)است که مدیریت دارایی‌ها را دربرمی گیرد.سری استاندارد ۵۵۰۰۰ برای سازمان‌های دارایی محور بسیار مهم است زیرا آن‌ها نمایانگر مبحثی هستند که می‌تواند برای افزایش ارزش‌افزوده این سازمان‌ها مؤثر باشد

اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو۵۵۰۰۰ و نحوه ایجاد یک سیستم مدیریت دارایی سازگار با ایزو ۵۵۰۰۱هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

PAS 55-1

راهنمای مدیریت دارایی‌های فیزیکی: 1
مطالب تکمیلی و دانلود

PAS 55-2

راهنمای مدیریت دارایی‌های فیزیکی: 2
مطالب تکمیلی و دانلود


 
16646-maintenance-within-asset-management

BS EN 16646

راهنمایی ایجاد مدیریت نگهداری و تعمیرات مؤثر به‌عنوان بخشی از مدیریت دارایی فیزیکی
مطالب تکمیلی و دانلود
 
×