عضویت / ورود

استاندارد EN 17007

استاندارد EN 17007 توصیف عمومی فرآیند یا پروسه نگهداری و تعمیرات را ارائه می‌دهد، بر اساس استاندارد EN17007 فرآیند یا پروسه نگهداری و تعمیرات با تجزیه به زیر فرآیندها می‌تواند رسمیت پیدا کند.

نگهداری و تعمیرات بر اساس استاندارد EN 13306 به‌عنوان “ترکیبی از تمام اقدامات فنی، اداری و مدیریتی در طول چرخه عمر آیتم برای حفظ یا بازگرداندن آن به وضعیتی که می تواند عملکرد مورد نیاز را انجام دهد، تعریف می‌شود.”

مطابق با استاندارد EN ISO 9001، نگهداری و تعمیرات یک فرایند است، زیرا از وظایف سازمان‌یافته و هماهنگ شده با استفاده از منابع برای به دست آوردن یک نتیجه معین استفاده می‌شود.

استاندارد EN 17007 به تمام سیستم‌های نگهداری و تعمیرات و تمام سازمان‌ها اعمال می‌شود. بنابراین این سند برای سازمان خاصی در نظر گرفته نشده است و هدف استاندارد EN 17007 یک پیشنهاد نیست، بلکه هدف آن اجازه دادن به  درک فعالیت‌ها،اقدامات و تعاملات بین فرآیندها است.

 این سند به مدیران نگهداری و تعمیرات این امکان را می‌دهد تا سازمان خود را توصیف کرده و اقدامات نامناسب، مسئولیت‌های غیراختصاصی و لینک‌های ضعیف را شناسایی نمایند،همچنین این سند ، تعریف شاخص‌ها اختصاص داده‌شده به فرایندها را ارائه می‌کند، که امکان ایجاد کارت‌های امتیازاتی مناسب برای فعالیت‌های نظارت و اندازه‌گیری عملکرد را فراهم می‌کند.

هدف از تجزیه پروسه نگهداری و تعمیرات به زیر فرآیندها و ارتباطات آن‌ها کمک به پرسنل نگهداری و تعمیرات و به‌ویژه مدیریت در سطوح مختلف است تا:

– به‌وضوح اقداماتی را که باید برای برآورده ساختن اهداف کلی تعیین‌شده درزمینه نگهداری و تعمیرات انجام شود، شناسایی شوند.

-مسئولیت‌های اختصاصی که اطمینان از تحقق اقدامات با سطوح عملکرد موردنیاز است،تعیین شوند.

-برای هر زیر فرآیند نگهداری و تعمیرات، به‌وضوح تعیین شود:

 • ورودی‌های لازم و منشأ آن‌ها؛
 • نتایج موردنیاز و استفاده‌های موردنظر آن‌ها؛

– نظارت و کمی سنجی عملکرد در سطوح مختلف تجزیه  فرایندها، به دست آید.

– جمع‌آوری و توزیع داده‌ها بهبود یابد.

این توصیف باید بر اساس نوع سازمان انتخاب‌شده برای انجام نگهداری و تعمیرات، پیچیدگی سیستم‌های تحت نگهداری و تعمیرات و دامنه خدمات قراردادی خارجی، سازگار و ایجاد شود. ناگفته نماند که استانداردEN 17007، نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات را پوشش نمی‌دهد، بلکه در مواردی از زیر فرآیندها شامل نرم‌افزار است.

خانواده فرآیند یا پروسه نگهداری و تعمیرات

فرآیند یا پروسه نگهداری و تعمیرات به سه دسته اصلی زیر تقسیم می‌شود که این سه دسته نیزشامل ۱۵زیر فرآیند می‌شوند که توضیحات کامل آن را می‌توانید در مقاله فرآیند نگهداری و تعمیرات از نگاه استاندارد EN 17007،مطالعه کنید.

 الف) فرایند مدیریت

ب) فرایندهای تحقق

ج) فرآیندهای پشتیبانی

محتوای فرآیندهای تعریف‌شده در این استاندارد شامل موارد زیر است:

 • نام فرآیند
 • هدف از فرآیند که در قالب اقدامات با اهداف واضح بیان‌شده است.
 • فعالیت‌هایی که این فرآیند را تشکیل می‌دهند.
 • داده‌های ورودی و محصولاتی که برای تحقق فرآیند موردنیاز هستند.
 • داده‌های خروجی و محصولات که توسط فرایند ایجادشده یا اصلاح‌شده است.
 • ذینفعان،صرف‌نظر از سطح فرایند، ذینفعان ،افرادی هستند که از فرایند، مدیر فرآیند، مشتری، مزایای فرآیند و تأمین‌کنندگان اطلاعات ورودی، درخواست دارند.
 • رابط‌ها با سایر فرآیندها،که می‌توانند سایر فرآیندهای مرتبط را خلاصه کنند. این می‌تواند داده‌ها یا تأمین‌کنندگان محصول یا مشتریان داده‌ها یا محصولات خروجی باشد.
 • محدودیت‌های مربوط به تحقق این فرایند که یک‌راه برای مشخص کردن شرایط خاص است. آن‌ها باید به‌وسیله فرآیند موردبررسی قرار گیرند؛
 • شاخص‌های مرتبط که برای اندازه‌گیری عملکرد فرآیند استفاده می‌شود و امکان ارزیابی اثربخشی آن و دستیابی به اهداف اختصاص‌یافته به آن را فراهم می‌کند و همچنین برای نظارت بر اجرای اقداماتی که برای اطمینان از پیشرفت و پیروی از زمان‌بندی آن‌ها انجام می‌شود، تعریف می‌شود.

هم اکنون نسخه ۲۰۱۶ استاندارد EN 17007 در دسترس است که می توانید آن را دانلود کنید.

اگر به دنبال فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان خود و یا علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در این موضوع هستید،می‌توانید با ما تماس بگیرید.

×