عضویت / ورود

استاندارد EN 15341

استانداردEN 15341 یک استاندارد اروپایی است که شاخص‌های عملکرد نگهداری و تعمیرات را برای کمک به مدیریت جهت دستیابی به عملکرد عالی، و اداره نقش اصلی نگهداری و تعمیرات و فعالیت‌های زیرمجموعه آن به‌منظور استفاده از دارایی‌های فیزیکی مطابق با اهداف تعیین‌شده توسط سازمان ارائه می‌کند.

استانداردEN 15341 اروپا فهرستی از شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI) را ارائه می‌دهد و دستورالعمل‌هایی را برای تعریف مجموعه‌ای از شاخص‌های مناسب برای ارزیابی، بهبود کارایی، بهبود اثربخشی و پایداری در حفظ دارایی‌های فیزیکی موجود در چارچوب عوامل تأثیرگذار خارجی و داخلی ارائه می‌دهد.

اگر بخواهیم در یک جمله این استاندارد را توصیف کنیم:استانداردEN 15341 توصیف یک سیستم برای مدیریت شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات است.

این شاخص‌ها به تمام دارایی‌های فیزیکی، زیرساخت‌ها یا ساختمان‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و غیره اعمال می‌شود.

این شاخص‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند برای:

  • سنجیدن وظیفه
  • مقایسه (معیارهای داخلی و خارجی)
  • تشخیص (تجزیه‌وتحلیل نقاط قوت و ضعف)
  • شناسایی اهداف و تعیین اهداف موردنیاز
  • برنامه‌های بهبود
  • اندازه‌گیری مداوم تغییرات در طول زمان

تعدادی از شاخص‌های عملکردی نگهداری و تعمیرات ، نتیجه کار را اندازه‌گیری می‌کنند که به این نوع، شاخص‌های نتیجه گرا گفته می‌شود، به‌عنوان‌مثال (قابلیت دسترسی، متوسط زمان بین دو خرابی(MTBF)، قابلیت نگهداری و تعمیرات  و …)که می‌توانند در سطوح مختلف طبقاتی موردتوجه قرار گیرند.

برخی دیگر از شاخص‌ها، مستقیماً عملکرد فرایندهای نگهداری و تعمیرات را مانند  (نرخ زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی،نفر ساعت نگهداری و تعمیرات و…) را اندازه‌گیری می‌کنند که این شاخص‌ها،فرایند گرا نامیده می‌شوند. این شاخص‌ها تأکید بر این موضوع دارند که اگر فرایند تعریف‌شده در سازمان به‌طور صحیح انجام شود،نتایج خوب،خودش حاصل می‌شود.

آخرین نسخه نهایی  استانداردEN 15341 ،نسخه ۲۰۱۹ و نیز آخرین نسخه پیش‌نویس این استاندارد EN 15341:2017 است. نسخه ۲۰۱۹ این استاندارد نیز تغییرات  عمده‌ای نسبت به نسخه ۲۰۰۷ کرده است که در مطالب همین وبسایت به آن‌ها پرداخته‌شده ، همچنین نسخه EN 15341:2007 در پایین صفحه قابل دانلود است.

تعداد شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات در نسخه ۲۰۰۷، ۷۱شاخص می‌باشد که به سه گروه اصلی اقتصادی، فنی و سازمانی که هر گروه نیز به ۳سطح ساختاری تقسیم می‌شود اما در نسخه پیش‌نویس ۲۰۱۷ استاندارد EN 15341 این تعداد به ۱۸۰ شاخص و در نسخه ۲۰۱۹:EN 15341 به ۱۸۳ شاخص افزایش یافته که این تعداد بر اساس ۸ موضوع نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی فیزیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز هر گروه با توجه به ۴ ناحیه جداگانه تقسیم‌بندی شده است.

اکنون هر سه نسخه استاندارد EN 15341:2007، EN 15341:2017، EN 15341:2019 را می‌توانید از قسمت پایین صفحه دانلود کنید.

اگر سوالی در ارتباط با شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات و یا علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد KPIهای نگهداری و تعمیرات هستید،می‌توانید با ما تماس بگیرید.

×