عضویت / ورود

استاندارد EN 13460

نگهداری و تعمیرات، به‌عنوان یک عملکرد در سازمان و کسب‌وکار، نیاز به یک جریان اطلاعات نگهداری و تعمیرات مناسب بین نقاط مختلف سازمان داخلی خود و همچنین با سایر واحدهای عملکردی و سازمانی، به‌منظور انجام اهداف خود را برای رسیدن به کارایی قابل‌قبول دارد. در این خصوص استاندارد EN 13460 منتشر شده است که قسمت اول این استاندارد مربوط به چرخه عمر دارایی و درواقع همان مرحله آماده‌سازی است. هنگامی‌که یک دارایی توسط سازمان خریداری می‌شود، خریدار نیاز به مستندات خاصی دارد تا این تجهیزات را به‌درستی نگه دارد و بتواند به بهترین صورت ممکن با آن‌ها کار کند. این مستندات مناسب باید توسط تأمین‌کننده این تجهیزات و دارایی تهیه شود.

بخش مهمی از استاندارد، راهنمای اسناد و اطلاعات نگهداری و تعمیرا و همچنین فهرستی از اسناد ضروری برای نگهداری و تعمیرات را شرح می‌دهد و اطلاعاتی در مورد محتویات هر سند را مطرح می‌کند.

ضمیمه‌های این استاندارد مربوط به مرحله عملیاتی چرخه عمر دارایی می‌باشد که نه‌تنها مستندسازی اطلاعات لازم برای مدیریت نگهداری و تعمیرات را پیشنهاد می‌کند، بلکه مستندات برای دستیابی هم‌زمان الزامات تضمین کیفیت، برای عملیات نگهداری و تعمیرات را ارائه می‌کند.

درمجموع استاندارد راهنمای اسناد و اطلاعات نگهداری و تعمیرات دستورالعمل‌های کلی برای موارد زیر را تعیین می‌کند:

  • تهیه اسناد فنی برای دارایی که تأمین و خریداری می‌شود، این اسناد در آخرین لحظه قبل از آماده شدن دارایی برای کار کردن و خدمت‌رسانی جهت حمایت از نگهداری  و تعمیرات آماده می‌شود.
  • مستندسازی اطلاعاتی که در مرحله عملیاتی یک دارایی به‌منظور حمایت از الزامات نگهداری و تعمیرات ایجاد می‌شود.

با توجه جریان اطلاعات نگهداری و تعمیرات مهم است، اطمینان حاصل شود که مجموعه‌ای از اطلاعات لازم در نقطه‌ی مناسب، برای فرد مناسب، در زمان لاز و برای هر چیزی که سازمان استفاده می‌کند در دسترس باشد.
این استاندارد اروپایی ایست و تعریف کل مجموعه اسناد و آیتم‌های اطلاعاتی را در برای گونه نصب، تجهیزات، سیستم یا زیرسیستم در نظر گرفته است تا امکان نگهداری و تعمیرات آن را سازمان‌دهی نماید.

مطابق با این استاندارد اسناد و اطلاعات قبل از مرحله آماده‌سازی عبارت‌اند از:

اطلاعات فنی، کتابچه راهنمای بهره‌برداری، کتابچه راهنمای نگهداری و تعمیرات، لیست قطعات، جزئیات، نقشه روانکاری، نمودار کنترل سیستم برای روشن شدن کلی سیستم، نمودار فیدر و کنترل کلی، دیاگرام لوله و ابزار دقیق، نقشه حاوی نشان دادن موقعیت تمام اقلام، گزارش برنامه تست، گواهینامه‌ها و نقشه حاوی نشان دادن تمام مناطق یک سازمان.

همچنین اسناد و اطلاعات نگهداری و تعمیرات مرحله عملیاتی به شرح زیر می‌باشند:

فهرست مطالب، سابقه عملیات نگهداری و تعمیرات، دستور کار، لیست اتصالات متفرقه، نمودار علت و معلول، رکورد سوابق پارامترها، نمودار کنترل چارت‌ها ازجمله MTBF وMTTR ،اسناد برنامه‌ریزی، اسناد زمان‌بندی، برنامه‌ریزی تولید، اسناد آیتم‌های قابل‌دسترس، رکورد سوابق پرسنل و منابع،سوابق هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، بررسی مدیریت کیفیت اهداف و سیاست نگهداری و تعمیرات، دستورالعمل قرارداد نگهداری و تعمیرات، دستورالعمل بررسی علل شکست‌های بحرانی، مراحل ارزیابی عملیات نگهداری و تعمیرات برای شکست‌های بحرانی، دستورالعمل کنترل اسناد و داده‌های نگهداری و تعمیرات، راهنمای اطلاعات نگهداری و تعمیرات، تأمین‌کنندگان قابل‌قبول نگهداری و تعمیرات و دستورالعمل ارزیابی آن‌ها، دستورالعمل صدور دستورالعمل‌های نگهداری و تعمیرات، اقلام خرید سفارشات نگهداری و تعمیرات، دستورالعمل بررسی موارد خرید شده،موارد مورد تائید خریداری‌شده، دستورالعمل کنترل اقلام عرضه‌شده توسط تأمین‌کننده، دستورالعمل شناسایی و ردیابی اقلام، دستورالعمل  کنترل فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، دستورالعمل انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات حیاتی و عمومی، دستورالعمل نظارت و تست موارد (در هنگام خرابی و عملیات)، دستورالعمل کالیبراسیون تجهیزات، سوابق کالیبراسیون تجهیزات، دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، دستورالعمل برنامه‌ریزی و اجرای ممیزی‌های نگهداری  و تعمیرات، ممیزی‌های داخلی، دستورالعمل پیگیری اقدامات اصلاحی، دستورالعمل شناسایی نیازهای آموزشی، دستورالعمل کنترل، تأیید و گزارش خدمات نگهداری و تعمیرات تأثیرگذار بر فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، دستورالعمل کنترل استفاده از تکنیک‌های آماری و قوانین و مقررات پیروی از دستورالعمل‌ها.

آخرین نسخه استاندارد راهنمای اسناد و اطلاعات نگهداری و تعمیرات یا EN 13460 شامل ۲۱صفحه است که می‌توانید آن را از قسمت پایین دانلود کنید.

اگر در خصوص جمع‌آوری و تهیه اطلاعات نگهداری و تعمیرات سازمان خود سؤالی داشتید، می‌توانید با من تماس بگیرید.

×