عضویت / ورود

استانداردهای مدیریت و سیستم های نگهداری و تعمیرات

سیستم‌ها و فرآیندهای مبتنی بر استانداردها، در مقایسه با منافع شخصی، منافع مشخصی دارند، زیرا استانداردها روش‌های متداول و محکمی را که کاربران می‌توانند برای اهداف خود در نظر بگیرند، تعبیه می‌کنند. این مزایا عبارت‌اند از قابلیت همکاری در سراسر سیستم و سازمان، تکرارهای ساده‌تر و استفاده مجدد از سیستم‌ها و بهترین شیوه‌ها و همچنین طول عمر بیشتر فناوری و تجهیزات.سیستم‌های نگهداری و تعمیرات  و فرآیندهای آن بدون استثنا نیستند.مطالعه و آگاهی از منابع اطلاعاتی مدیریت نگهداری و تعمیرات و استانداردهای مدیریت نگهداری و تعمیرات یکی از نیازهای ضروری صنعت و سازمان‌ها در پیاده‌سازی صحیح و پایدار سیستم‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات می‌باشد.

استانداردها هنگامی‌که به سیستم‌های تکنولوژیکی اعمال می‌شوند،بسیار مفید و کاربردی هستند. به‌عنوان‌مثال، آن‌ها می‌توانند توسعه سیستم‌های سازگار و داده‌ها و خدمات را برای افزایش تکرار راه‌حل‌های نگهداشت افزایش دهند. مطالعه و به‌کارگیری این استانداردها بسیاری از نقاط ضعف،کاستی‌ها و ایرادات را در پیاده‌سازی و استقرار مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان شناسایی و برطرف می‌کند.همچنین با اتکا بر این استانداردها ،فرآیند ممیزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان به‌درستی طرح‌ریزی می‌شود و به دنبال آن چک‌لیست‌های ممیزی، تهیه و تکمیل می‌گردند و درنهایت نمای واضحی از وضعیت انطباق و عدم انطباق‌های فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات سازمان ارائه می‌شود.

به‌طورکلی، سیستم‌ها و فرآیندهای مبتنی بر استانداردهای مدیریت نگهداری و تعمیرات یک مسیر امن برای شیوه‌های نگهداشت موفق در چشم‌اندازهای متنوع کارخانجات، تجهیزات و فرآیندهای مختلف را فراهم می‌کنند

این استانداردها شامل مدیریت نگهداری و تعمیرات، رویه‌های نگهداری و تعمیرات و سیستم‌ها و ابزارهای نگهداری و تعمیرات ازجمله نظام آراستگی، بهینه‌سازی انبار قطعات یدکی، شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداشت و موارد مرتبط می‌باشند.

با توجه به تعداد زیادی از استانداردها ، برای یک حرفه‌ای مشکل است که خود را بر اساس تمام استانداردها و در تمام شیوه‌های پیشنهادشده  آموزش دهد و معمولاً  افراد تمایل دارند بر روی مجموعه محدودی از استانداردها تمرکز داشته باشند،

ما در اینجا سعی کرده‌ایم استانداردهای کاربردی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و سیستم‌ها را جمع‌آوری کنیم که دوستان فعالی  که در حوزه نگهداری و تعمیرات علاقه دارند فعالیت‌های خود را بر اساس این استانداردهای پیش ببرند بتواند به‌راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

 

ISO 14224

استاندارد جمع آوری و تبادل داده های نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان تجهیزات
مطالب تکمیلی و دانلود
EN 13306

BS EN 13306

استاندارد اصطلاحات و واژگان نگهداری و تعمیرات
مطالب تکمیلی و دانلود
 

BS EN 17007

توصیف عمومی فرآیند نگهداری و تعمیرات
مطالب تکمیلی و دانلود
en 13460

BS EN 13460

راهنمای اسناد و اطلاعات نگهداری و تعمیرات
مطالب تکمیلی و دانلود
 

BS EN 15628

استاندارد صلاحیت پرسنل نگهداری و تعمیرات
مطالب تکمیلی و دانلود
EN 15341

BS EN 15341

استاندارد شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات
مطالب تکمیلی و دانلود
×