عضویت / ورود

IEC60300-استاندارد هزینه چرخه عمر دارایی

امروزه یکی از موضوعات مهم و فاکتورهای اصلی در انتخاب و طراحی دارایی‌های فیزیکی ازجمله تجهیزات و ماشین‌آلات علاوه بر قابلیت اطمینان و تأثیر آن‌ها بر روی ایمنی و محیط‌زیست،قابلیت دسترسی و قابلیت نگهداری و تعمیر، هزینه چرخه عمر یا LCC است.

هزینه چرخه عمر یا LCC فرایند تجزیه‌وتحلیل اقتصادی برای ارزیابی هزینه‌های کل یک دارایی(محصول، تجهیز یا ماشین تولیدی) در طول چرخه عمر آن یا بخشی از آن است که می‌تواند گزینه‌های بهینه‌ای را پیش روی سازمان قرار دهد.در حقیقت LCC، فرآیند جمع‌آوری تمام هزینه‌هایی است که صاحب یا تولیدکننده دارایی در طول عمر دارایی با آن‌ها مواجه خواهند بود.

صاحبان، کاربران و مدیران سازمان‌ها نیاز به تصمیم‌گیری در مورد خرید و استفاده مداوم از بسیاری از دارایی‌های مختلف ازجمله تجهیزات و امکانات آن‌ها رادارند، معمولاً هزینه سرمایه اولیه به‌وضوح تعریف می‌شود و اغلب این هزینه عامل کلیدی است که بر انتخاب دارایی تأثیر می‌گذارد اما هزینه اولیه سرمایه تنها بخشی از هزینه‌های یک چرخه عمر دارایی است که باید در انتخاب مناسب برای سرمایه‌گذاری دارایی موردتوجه قرار گیرد. روند شناسایی و مستندسازی تمام هزینه‌های درگیر در طول عمر یک دارایی که به‌عنوان هزینه چرخه عمر (LCC) شناخته می‌شود، باید موردتوجه و اهمیت قرار گیرد.

هزینه چرخه عمر به‌طور معمول در مرحله طراحی دارایی به‌منظور بهینه‌سازی رویکرد طراحی اولیه مورداستفاده قرار می‌گیرد که باید در فازهای بعدی چرخه زندگی نیز به‌روز شده و مورداستفاده قرار گیرد تا مناطق نامطمئن و خطرناک قابل‌توجه شناسایی شوند.
بااین‌حال، هزینه چرخه زندگی یک ورودی مفید برای هر فرآیند تصمیم‌گیری طراحی است و در صورت امکان، باید با فرآیند طراحی، به‌منظور بهینه‌سازی ویژگی‌های دارایی و هزینه‌ها، هماهنگ شود.

استاندارد IEC 60300 مقدمه‌ای کلی برای مفهوم هزینه چرخه عمر ارائه می‌دهد و تمام برنامه‌های این مبحث را تحت پوشش خود قرارمی‌دهد. گرچه هزینه‌های چرخه عمر شامل بسیاری از عناصر است اما  این استاندارد تا جای امکان آن‌ها را، به‌ویژه هزینه‌های مربوط به قابلیت اطمینان محصول را موردبررسی قرار داده است.

این استاندارد برای مشتریان (کاربران) و تأمین‌کنندگان دارایی‌ها به‌طورکلی در نظر گرفته‌شده است. استاندارد IEC 60300 نیز هدف و ارزش هزینه‌های چرخه زندگی را توضیح می‌دهد و رویکردهای عمومی را دربر می‌گیرد، همچنین عناصر هزینه معمول چرخه حیات را برای تسهیل برنامه‌ریزی پروژه تعیین می‌کند.

 در این استاندارد راهنمایی عمومی برای انجام یک تجزیه‌وتحلیل هزینه چرخه عمر، شامل توسعه مدل هزینه چرخه زندگی ارائه‌شده است و نمونه‌ای برای توضیح مفاهیم در این استاندارد نیز آورده شده است.

این سند با توجه به ‌ضمیمه‌ها و جداول شامل ۶۴ صفحه است که فهرست و محتوای این استاندارد ، به شرح زیر می‌باشد:

 • دامنه
 • مراجع
 • تعاریف
 • بررسی LCC
 • LCC و جنبه‌های زیست‌محیطی
 • ضمیمه‌ها و جداولی

فصل بررسی هزینه چرخه عمر،اصل‌ترین قسمت این استاندارد است که موارد و موضوعات زیر را موردبررسی قرار می‌دهد:

 • اهداف
 • فازهای چرخه عمر محصول و LCC
 • زمان تجزیه‌وتحلیل LCC
 • قابلیت اطمینان و ارتباط LCC
 • مفهوم LCC
 • فرآیند هزینه چرخه عمر
 • عدم اطمینان و ریسک‌ها

در حال حاضر آخرین نسخه استاندارد ۳-۳-IEC 60300 در دسترس است و می‌توانید از قسمت پایین آن را دانلود کنید.

×