عضویت / ورود

استاندارد های مهندسی نگهداری و تعمیرات

مهندسی نگهداری و تعمیرات فرآیندهایی است که از مهارت‌ها، صلاحیت‌ها، روش‌ها، ابزارها و فنون برای توسعه و پشتیبانی از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات استفاده می‌کند تا از این امر مطمئن شود که یک مورد قادر است وظایف موردنیاز خود را به‌صورت امن، پایدار و مقرون‌به‌صرفه انجام دهد.

از طرفی این موضوع در نگهداری و تعمیرات شامل آماده‌سازی اطلاعات سیستماتیک در مورد دارایی‌های فیزیکی و اجزای آن به‌منظور تهیه اطلاعات کافی و مرتبط می‌باشد، همچنین تهیه و تدوین طرح‌ها، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن کلیه اطلاعات فنی برای سایر بخش‌های نگهداشت و بخش‌های سازمان که در ارتباط با حفاظت از تجهیزات، دارایی‌ها  هستند، نیز خلاصه اهم فعالیت‌های این بخش تعریف می‌شود.

سیستم‌ها و فرآیندهای مبتنی بر استانداردها، در مقایسه با منافع شخصی، منافع مشخصی دارند، زیرا استانداردها روش‌های متداول و محکمی را که کاربران می‌توانند برای اهداف خود در نظر بگیرند، تعبیه می‌کنند. این مزایا عبارت‌اند از قابلیت همکاری در سراسر سیستم، تکرار ساده‌تر و استفاده مجدد از سیستم‌ها و بهترین شیوه‌ها و همچنین طول عمر فناوری.

سیستم‌های مهندسی نگهداشت و فرآیندهای آن نیز استثنا از این بحث نیستند و شامل این استانداردها نیز می‌باشند. استانداردهای مهندسی نگهداری و تعمیرات شامل روش‌های اثبات‌شده برای انجام فعالیت‌هایی ازجمله پیاده‌سازی و مدل سازی قابلیت اطمینان، پایش وضعیت، نگهداشت پیش کنشی و موارد دیگر است.

آن‌ها علاوه بر شامل شدن روش‌های اثبات شده می توانند متخصصان را در چگونگی ایجاد چک لیست جامع وظایف نگهداری و تعمیرات، و همچنین نحوه ساخت آنها در برنامه های نگهداری و تعمیرات یکپارچه، آموزش دهند.

 

iso-tr-12489

ISO/TR 12489

مدل‌سازی قابلیت اطمینان و محاسبه سیستم‌های ایمنی
مطالب تکمیلی و دانلود
iso 17359

ISO 17359

دستورالعمل کلی پایش وضعیت
مطالب تکمیلی و دانلود
ISO 13372

ISO 13372

استاندارد اصطلاحات و واژگان پایش وضعیت
مطالب تکمیلی و دانلود
IEC60300

IEC 60300

استاندارد هزینه چرخه عمر دارایی
مطالب تکمیلی و دانلود
×