عضویت / ورود

می تونی بحث درباره تفاوت و رابطه سه شاخص کلیدی MTBF،MTTF،MTBR را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

×