فوریه 20, 2020

اثربخشی نگهداری و تعمیرات

مارس 30, 2019

بهره وری نگهداری و تعمیرات

مارس 12, 2019

به‌کارگیری و مزایای تفکیک فرآیند نگهداری و تعمیرات

در مقاله فرآیند نگهداری و تعمیرات از نگاه استاندارد EN 17007، تجزیه یا تفکیک پروسه نگهداشت را موردبررسی قرار دادیم. […]
فوریه 17, 2019

تفاوت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات

فوریه 8, 2019

فرایند نگهداری و تعمیرات از نگاه استاندارد EN 17007

ژانویه 30, 2019

قابلیت دسترسی یا قابلیت اطمینان؟

قابلیت دسترسی یا قابلیت اطمینان-کدام یک مهم‌تر است؟ موضوع اهمیت قابلیت دسترسی  یا قابلیت اطمینان معمولاً در میان افرادی که […]
ژانویه 4, 2019

مزایا و معایب برون‌سپاری تعمیرات اساسی و بازگردانی

دسامبر 19, 2018

اصل مهم در تغییر و بهبود نگهداری و تعمیرات

نوامبر 25, 2018

چگونه کارهای اضطراری و پیش‌بینی‌نشده را در تعمیرات اساسی برنامه‌ریزی کنیم؟

تعمیرات اساسی (overhaul) رویدادهای متوالی و گاهی با فواصل نامشخص است که در طی عمر سازمان یا کارخانه اتفاق می‌افتند،معمولاٌ […]
×