عضویت / ورود

استاندارد ایزو۱۴۲۲۴

استاندارد ایزو۱۴۲۲۴ (ISO14224)یک استاندارد بین‌المللی است که اصولی جامع و اساس کلی برای جمع‌آوری داده‌های قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات در یک قالب استاندارد را برای تجهیزات در همه شرایط و کارکرد در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سیکل کارکرد بهره‌برداری تجهیزات ارائه می‌دهد. این استاندارد اصول جمع‌آوری داده‌ها و تعاریف و واژه‌های مرتبط با آن را شرح می‌دهد.

درحالی‌که استاندارد ایزو۱۴۲۲۴ (ISO14224)برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی توسعه داده‌شده است، همین روند می‌تواند در سایر سازمان‌ها اعمال  و پیاده‌سازی شود. هنگامی‌که استاندارد ایزو۱۴۲۲۴ اجرا می‌شود، داده‌های مناسب را می‌توان جمع‌آوری کرد.این داده‌ها نه‌تنها نقص‌ها را از دارایی‌های فعلی حذف می‌کند، بلکه برای طراحی تجهیزات کارآمد و قابل‌اعتماد مورداستفاده قرار می‌گیرد. به یاد داشته باشید که این تجهیزات تنها در سطح ذاتی قابلیت اطمینان عمل می‌کند ،سطحی که در مرحله طراحی، به آن پرداخته‌شده است. بنابراین با شناخت از تجهیزات موجود و عملکرد آن، طرح‌ها را می‌توان بهبود داد تا سطح قابلیت اطمینان ذاتی را افزایش دهند.

استانداردISO 14224 حداقل داده‌های لازم را در دوشاخه و موضوع اصلی متمرکز کرده است:
داده‌هایی که برای روش‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل و آنالیز مورداستفاده قرار می‌گیرند.
• فرمت و شکل داده‌های استانداردی برای آسان کردن تبادل داده‌های نت و قابلیت اطمینان بین کارخانه‌ها، تولیدکنندگان و پیمانکاران.

همچنین مطابق با این استاندارد دسته‌های اصلی داده‌های زیر باید جمع شوند:
• داده‌های تجهیزات مانند طبقه‌بندی و ویژگی تجهیزات
• داده‌های خرابی و شکست مانند علل خرابی، مراحل خرابی و نتیجه خرابی یا شکست
• داده‌های نگهداری و تعمیرات مانند عملیات نگهداری و تعمیرات، منابع استفاده‌شده ، زمان خاموشی و نتایج مدیریت نگهداری و تعمیرات

این داده‌ها برای مناطق اصلی قابلیت اطمینان، در دسترس بودن وکارآیی، نگهداری و تعمیرات ،ایمنی و محیط‌زیست استفاده می‌شوند.

استاندارد ایزو۱۴۲۲۴ الزاماتی را به وجود می‌آورد که همه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان به آن‌ها نیاز دارند.

هم‌اکنون آخرین نسخه ویرایشی این استاندارد که ISO 14224:2016 است که قابل‌دسترس و آماده دانلود می‌باشد .این نسخه از استاندارد نسبت به ویرایش قبلی که مربوط به سال۲۰۰۶ می‌باشد تغییراتی کرده که در بخش مقالات به آن‌ها خواهیم پرداخت.

×